Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Swedbank värnar om Skellefteås tillväxt

Swedbank har ett stort samhällsansvar där banken framförallt ska vara en pålitlig rådgivare och en naturlig partner för både privat- och företagskunder. I Skellefteå grundades Swedbank av samma visionär som grundade själva staden i mitten av 1800-talet. Idag finns här ett fullservicekontor komplett med fastighetsbyrå, företagsförmedling och juristbyrå.

Långsiktiga relationer har alltid varit grundläggande för Swedbank. Banken har under ca 160 år byggt upp en gedigen verksamhet med en mycket stark lokal närvaro i Skellefteå.
– Kunskap och förståelse är det allra viktigaste när man har för avsikt att skapa långvariga relationer, poängterar Jan Nygren, kontorschef i Skellefteå. Som fullservicebank erbjuder vi allt som kunden kan tänkas behöva i form av finansiella tjänster och rådgivning; från sparande och bolån till pension och försäkring på privatsidan samt från smidiga transaktionstjänster till avancerad rådgivning kring företagsöverlåtelser och generationsskiften på företagssidan, för att ge några exempel.
Swedbank bidrar med kunskap om viktiga frågor som rör det finansiella, både för företag och privatkunder.
– Vi vill gärna höja kundernas kompetens, vi bidrar med rätt kunskap i rätt tid för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra kunder. Vi brukar säga att en kund som har full koll på sin ekonomi är en kund som mår bra, och då mår även vi bra.

Stora ambitioner för ortens tillväxt
Swedbank har ca 40 procent av företagsmarknaden i Skellefteå och mellan 30 – 40 procent av privatsidan.
– Vi har stora ambitioner när det gäller ortens tillväxt, naturligtvis vill vi bidra till att behålla och även skapa arbetstillfällen. Våra beslut måste vara för ortens bästa, eftersom man snabbt kan se logiken i att när Skellefteå växer så växer även vi. Som kund hos oss så stödjer man också den lokala tillväxten, understryker Jan Nygren.
Sedan hösten 2009 driver Swedbank och sparbankerna ett initiativ för att tillsammans med näringslivet försöka hjälpa fler ungdomar att få praktikplats. Initiativet heter Unga jobb och tanken är att ungdomarna efter att ha fått sina första jobberfarenheter och kontakter ska ha det lättare att sedan ta steget in på arbetsmarknaden.
– Under 2010 skapade vi över 1000 praktikplatser över hela Sverige tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommuner och näringslivet. Vi är hela Sveriges bank, och vill kunna erbjuda våra tjänster till en större målgrupp. Då måste vi även satsa på ungdomarna.

Nya satsningar med fler personliga rådgivare
Under 2010 kunde Swedbank i Skellefteå frigöra tillräckligt med resurser för att anställa sex nya rådgivare. Investeringen har medfört att ca 7000 kunder i regionen fått en personlig rådgivare.
I fjol korades Swedbank också till årets affärsbank, en utmärkelse som röstats fram av bankkunderna i Sverige. Jan poängterar att man kommer att fortsätta satsa på nära relationer, ett brett serviceutbud och ett helhetsåtagande gentemot kunderna.