Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Swedish Labtech sprider kunskap om det kliniska laboratoriets styrkor

Lars-Olov Fredriksson, fick efter många år som nordisk VD i ett stort amerikanskt företag med fokus på analys och diagnostik uppdraget att stärka det kliniska laboratoriets betydelse inom diagnostikabranschen. Tillsammans med Håkan Dahlgren har Initiativet resulterat i ett flertal delprojekt.

Lars-Olov och Håkan har på uppdrag av branschorganisationen Swedish Labtech identifierat en nisch där stora besparingar kan göras inom vården och där det klinisk kemiska laboratoriets image kan stärkas. Området är inflammatorisk tarm. Trots att många människor lider av åkommor som är resultat av gastrointestinal inflammation (inflammation i tarmen) har området fått mindre uppmärksamhet och det finns därför en stor utvecklingspotential här.
Företagen i Branschorganisationen Swedish Labtech fokuserar på att identifiera, utveckla och marknadsföra lösningar som kan förnya diagnostiken, och samtidigt generera ekonomiska besparingar med fokus på diagnostik

Hälsoekonomiprojektet
Lars-Olov Fredriksson förklarar att det finns goda möjligheter att göra stora besparingar inom vården, bl.a. när det gäller att diagnostisera inflammatorisk tarm. Traditionellt så ställs diagnosen genom kolonskopi, som innebär undersökning av tjocktarmen med hjälp av ett speciellt instrument. Undersökningen kostar flera tusen kronor och är tidsödande och inte minst mycket obekväm för patienten.
Swedish Labtech har genom kontakter med bland annat Akademiska sjukhuset identifierat ett område där stora besparingar kan göras inom vården, gastrointestinal inflammation. Genom att mäta proteinet kalprotectin kan ungefär hälften av alla kolonskopier minskas. Kalprotektintesten kostar några hundralappar och besparingsmöjligheterna är därför påtagliga.
– Vi har gjort en hälsoekonomisk studie som påvisar och understryker de stora besparingarna. För Sverige visas på en besparing av 60-120MSEK, och nu vill branschen sprida kunskapen till sjukhus runtom i landet. Vi har hittills presenterat lösningen till ett sjukhus, berättar Lars-Olov vidare.

Ambition om att utveckla fler testområden
Kliniska laboratorier ses ofta primärt som ett kostnadsställe idag. Ibland bortser man från att det faktiskt finns enorma utvecklingsmöjligheter i dessa miljöer om kunskapen tas tillvara och används på rätt sätt.
– Vi har identifierat en problemställning och en lösning inom en speciell nisch som vi ser som ett viktigt tillväxtområde. Att det handlar om stora ekonomiska besparingar råder det ingen tvekan om. Vi har för avsikt att fortsätta i samma spår med samma budskap och förhoppningsvis identifiera fler förbättringsområden framöver med fler tester som kan underlätta sjukhusens diagnostik, säger Lars-Olov Fredriksson.

Detta är Swedish Labtech
Swedish Labtech har ca 80 medlemsföretag verksamma inom områdena instrument, diagnostika, analys och bioteknik. Samtliga står för en stark utveckling inom sina respektive områden med fokus på forskning och kliniska tester. Laboratorieleverantörernas förening, Swedish Labtech, är således den sammanhållande länken mellan medlemsföretagen, medlemsföretagens kunder och myndigheterna.