Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Swerea SWECAST skapar långsiktig konkurrenskraft för svensk gjuterinäring

Svenska tillverkningsföretag anses höra till världens toppskikt inom gjuteribranschen, en position som inte enbart kräver tillgång till de senaste maskinerna, utan även vetenskapligt förankrad kunskap gällande processer och ny teknik. Som forskningsinstitut samarbetar Swerea SWECAST med lärosäten över hela landet för att skapa långsiktig konkurrenskraft för svensk gjuterinäring.

Swerea har fem kontor i Sverige varav ett finns i Jönköping. Swerea SWECAST stödjer regionala företag på det sydsvenska höglandet med kunskap för hållbar tillväxt, och förvaltar samtidigt ett antal nationella uppdrag inom bl.a. lättviktsteknik.
– Vi ska bl.a. bygga upp en lättviktsarena där lokala såväl som nationella företag kan samverka för ökad konkurrenskraft. Utvecklingen går mot allt lättare material eftersom det effektiviserar processer och är mer miljömässigt hållbart. Vi arbetar med industrin och sprider kunskap om alla teknikavsnitt för framtagning av lätta konstruktioner, berättar Mats Holmgren, VD Swerea SWECAST.

Casting Innovation Center
Ett annat samarbete inom Swerea omfattar Casting Innovation Center (CIC), en samarbetsarena där forskning, utveckling och utbildning för svensk fordons- och verkstadsindustri inom gjutna material och komponenter samlas. Här är bl.a. Jönköpings tekniska högskola med liksom drivande industriella aktörer.

Väg till internationalisering genom europanätverk
Sedan sommaren 2011 är Swerea SWECAST involverade i Enterprise Europe Network (EEN). Genom europanätverket kan man erbjuda svenska små och medelstora företag nya affärs- och teknikkontakter och en snabb väg till internationalisering, något som blir allt viktigare idag med tanke på lågkostnadsländernas konkurrenskraft.
– Vi ser till regionens företag och tillhandahåller tjänster som passar just här. Vi känner våra regionala företag väl och kan därför matcha dem mot europeiska kontakter för eventuella samarbeten, förklarar Mats Holmgren.

Bygger upp energikontor i Jönköpingsregionen
Att skapa ett framgångsikt energikluster baserat på landshövding Minoo Akhtarzands klimatvision och nyetablerade klimatråd är en annan framtidsambition för Swerea SWECAST.
– Vi har redan ett nationellt uppdrag genom vårt engagemang i energinätverket ENIG, nu vill vi profilera oss ytterligare med en kraftsamling där vi hjälper regionala tillverkningsföretag bli mer energioptimala. För framtiden måste vi arbeta mer inriktat med klimatfrågor och stötta våra företag i det. Det finns dels en hel del pengar att spara, men det handlar också om att ta sitt ansvar för miljön.
Mats Holmgren understryker också vikten av att samarbeta inom hela regionen och inte minst gränsöverskridande mellan industri och akademi. I regionen finns en av landets mest lyhörda högskolor – det gäller också att kommunicera det.

Kort om Swerea SWECAST
Swerea SWECAST bedriver en omfattande forsknings- och konsultverksamhet på gjuteriområdet, bl.a. inom materialteknik, gjutsimulering, processteknik samt energi- och miljöfrågor. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen.

För perioden 2010 – 2015 prioriteras den gjuteritekniska forskningen mot fyra områden:
Gjutna multifunktionella komponenter med låg vikt
Effektiv Produktutveckling 
Effektiv produktion 
Hållbar tillverkning