Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

SYSteam Business Critical Services (SBCS) växer när kunderna vill effektivisera sin verksamhet

Bra leveransförmåga är avgörande för att kunna skapa långsiktiga kundrelationer. Oavsett vilken typ av produkter eller tjänster som levereras så gäller samma grundprinciper, och kraven blir allt hårdare med en globalt konkurrensutsatt marknad. SYSteam Business Critical Services (SBCS) levererar tjänster till företag för att trygga, säkra samt driva en kostnadseffektiv IT-funktion. Support, förvaltning, integration, elektroniska affärer och drift är exempel på vad SYSteam Business Critical Services levererar.

Paul Aronsson, säljansvarig för SBCS, redogör för företagets grundläggande ambition: att skapa, utveckla och erbjuda tjänster som effektiviserar kundens affärskritiska IT-miljö.
SYSteam Business Critical Services erbjuder ett komplett IT-stöd för affärskritiska lösningar med tjänster kring support, förvaltning och drift av affärsprocesser, integrationer, och elektroniska affärer. Åtaganden som levereras med funktionsansvar.
Sammantaget utgör dessa tjänster grunden till ett starkt erbjudande som gör SYSteam Business Critical Services till en framstående partner för att effektivisera IT-funktioner. Fördelarna är många, bl.a. kan kunden själv välja vilka tjänster/kompetenser man vill köpa och på så sätt erhålla en rationell IT-funktion utifrån sina behov.

Hjälper kunderna reducera risker
SYSteam Business Critical Services har ett förflutet i Skellefteå med rötter som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Idag är verksamheten tjänstebaserad, eftersom en tydlig trend idag innebär att företag köper mer och mer externa tjänster. SBCS hjälper således kunderna att reducera risker genom att agera som kundens egen IT-avdelning.
– Vi är en underhållspartner som tryggar affärskritiska funktioner åt våra kunder. Vi finns etablerade på ett antal orter i landet. Från Skellefteå och våra övriga orter arbetar vi med våra kunder som finns utspridda över hela Sverige. Vi arbetar med både stora marknadsledande företag baserade i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, samtidigt som vi vänder oss till lokala aktörer, stora som små, i olika branscher berättar Paul Aronsson.

Ljus framtid med ökat fokus på tjänster
Privata molntjänster blir allt mer eftertraktade och levereras när kunden vill erhålla en it-funktion med tillgång till specialistkompetens. Eftersom allt sköts på distans över internet slipper användaren investera i dyr hårdvara och mjukvara, många applikationer finns att tillgå över nätet mot en överkomlig månadskostnad.
Tack vare en ökad medvetenhet hos företag och organisationer växer SBCS med ett ökat behov av att effektivisera it-funktionen hos företag, det blir allt vanligare att hyra exempelvis affärsfunktioner och köpa specialistkompetens till fast pris.
– Vi skapar våra intäkter då kunden väljer säkra upp och rationalisera sin verksamhet. Vi kan liknas vid en stor IT-avdelning med bästa tänkbara specialistkompetens inom vårt område, vårt koncept ska vara så omfattande att våra kunder inte ens ska överväga att bygga upp detta själva, då vi kan göra detta mycket mer kostnadseffektivt, förklarar Paul Aronsson.
Affärssystem, elektroniska affärer och IT-drift är så pass komplexa idag att företagen ser stora fördelar med att köpa in tjänsterna istället för att investera i egna specialister, här skapar SYSteam Business Critical Services sin framtid. Företaget expanderar och har hittills i år anställt sju personer.