Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

SYSteam implementerar affärssystem som genererar nytta

SYSteam har utvecklat effektiva IT-lösningar med fokus på affärsnytta i drygt 25 år. Idag är koncernen en ledande nordisk aktör inom IT-management och infrastruktur. Effektiva informationssystem för affärsutveckling utgör grunden för verksamheten, med anpassade helhetslösningar vänder sig SYSteam till alla typer av företag inom alla branscher.

SYSteam etablerades 1984 i Huskvarna, och växte snabbt till en betydande aktör inom IT-branschen. Hemligheten bakom framgångarna var då som nu, en stark företagskultur med förtroende för den enskilde medarbetaren, i kombination med bra produkter och ett välutvecklat serviceutbud.

Samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt IT-lösning
SYSteam etablerades i Skellefteå 2003 genom att en anrik, lokal aktör anslöt sig till koncernen. SYSteam har ca 1300 medarbetare i Norden och ägs av norska ErgoGroup. Ett 50-tal medarbetare verkar lokalt i Skellefteå och man fokuserar på kärnområdet affärssystem.
– Vi tillhandahåller och implementerar affärssystem som genererar nytta, det handlar om ett samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt IT-lösning, förklarar Stig Rönnblom, VD för SYSteam i Skellefteå.
SYSteam garanterar ett brett ansvarstagande inom allt från infrastrukturfrågor via affärskritiska lösningar till affärsarkitekturfrågor. Fokus ligger på långsiktiga samarbeten där SYSteam hjälper kunderna att realisera de effektmål som ligger till grund för varje investering.

God kontinuitet i Skellefteå
Affärssystem kan liknas vid ett företags ryggrad. Utan ett välfungerande, robust system kollapsar snart hela verksamheten. SYSteam satsar på att skapa lösningar som rationaliserar kundens verksamhet, och kan även fungera som kundens externa IT-avdelning vid behov.
– Att implementera och driva ett affärssystem är en lång process som kräver ingående kunskaper om hur systemet är uppbyggt, men även om hur kundens verksamhet fungerar för att kunna optimera systemet efter kundens specifika behov. Vi har skapat en god kontinuitet i vår verksamhet här i Skellefteå, säger Stig Rönnblom.
SYSteams kunder finns inom alla segment. Ofta har de dotterbolag i minst ett land till, att kunna anpassa systemen till en internationell marknad blir allt viktigare. Elektronisk handel är ett annat viktigt och växande område.
– Vi har samarbetat med företag inom e-handel sedan 20 år tillbaka, och har därför god insikt i den här typen av verksamhet. E-handel är ett växande segment där vi har mycket att tillföra.

Stark tillväxtambition
SYSteam har kunder inom alla branscher. Behoven är väldigt olika för olika företag, beroende på inriktning och storlek. Företaget måste därför hålla en hög profil teknik- och kunskapsmässigt, med stor flexibilitet och lyhördhet.
Tillväxtambitionen är påtaglig, inte bara i Skellefteå och Norrland utan över hela Sverige. SYSteam är en komplett partner som tar hand om hela kedjan, med smarta, kundanpassade lösningar som passar för alla tänkbara användare.