Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Systemleverantören Cenova spår fortsatt tillväxt

Cenova AB är ett innovativt och framåtsträvande företag i Mjölby som tillverkar allt från enstaka komponenter till avancerade applikationer inom det medicinska- och medicintekniska området. De senaste årens satsningar tyder på att Cenova rustar för ytterligare expansion. Företaget är i grunden en legoproducent som utvecklats till en one-stop-shop för utveckling, tillverkning och paketering av kundspecifika lösningar. Kundgruppen utgörs av flera av världens främsta medicin- och biotekniska företag.

Cenova samarbetar med stora internationella koncerner likväl som svenska utvecklingsföretag inom det medicinska och medicintekniska området. VD Mats Lindgren ger en siffra på ca 50 aktiva företag som kontinuerligt använder sig av Cenova som leverantör.
– Vi kan hjälpa våra kunder från idé till färdig produkt, förklarar Mats. Det intressanta är också att vi kan underlätta introduktion av nya produkter i andra länder, vi hjälper till med export av medicinska- och medicintekniska applikationer till bl.a. Tyskland, Frankrike, England, Japan och Australien. Vi tillverkar helt efter kundens specifikation, men har även en del standardprodukter på lager här i Mjölby för att underlätta logistiken och erbjuda ännu mer tidseffektiva samarbeten.

Höjer kapaciteten
Under de senaste tre åren har Cenova satsat mycket på att utöka kapaciteten för tillväxt vilket bl.a. har resulterat i utbyggnad av produktions- och lagerlokaler 2009, ett år senare brandsäkert verktygsförråd och under 2011 byggdes lagerytor på 700 m2 om till en mindre produktionshall med nya maskiner.
– Vi har haft en stadig utveckling här i Mjölby, konstaterar Mats Lindgren. Därför kommer vi att starta upp produktionen i treskift nu efter semestrarna. Vi ser fortsatt ökande volymer och troligtvis kommer vi att nyanställa en del folk framöver, förhoppningsvis med start redan nu i vinter.

Modern systemleverantör
Cenova har utvecklats till en fullskalig systemleverantör av medicinska- och medicintekniska produkter.
– I vår bransch finns det förvisso en hel del konkurrenter, men inte så många som liksom vi kan erbjuda helheten enligt one-stop-shop konceptet där vi kan sköta allt från utveckling av kundens idéer till färdigställande, montering och leverans av slutprodukten. Vi har specialiserat oss på det medicintekniska området som helhet och använder oss av egentillverkade verktyg för att producera exakt det som kunden vill ha. Det är unikt.
Det är vanligt att man inom branschen fokuserar på någon nisch inom det medicintekniska. Cenovas affärsmodell skiljer sig från liknande aktörers, redan tidigt 1970-tal, då företaget etablerades, antogs en strategi där produktionen representerade bredden inom det medicintekniska området, samtidigt producerades plastdetaljer för användning inom övrig industri.

Kort om Cenova AB
Cenova AB är ett av nio företag i schweiziska Gepe Holding AG. Cenova har i Sverige sällskap av systerbolagen Sterisol i Vadstena och Gepe-Biwex i Götene. Tillsammans kan man anta större utmaningar och bygga mer kraftfulla projekt. Cenova har ca 75 medarbetare och en produktionsyta på 4500 m2, samt ytterligare 1500 m2 renrum. Etableringsår för Cenova är 1972, och för det äldsta företaget i koncernen 1955.