Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

T-verkarna skapar tillväxt i Örebro

T-verkarna ekonomisk förening är en sammanslutning av ett 30-tal företag med verksamhet i Örebro län. Företagen har olika inriktningar och är i första hand små- till medelstora aktörer med en gemensam strävan om att skapa en positiv tillväxt – både inom de egna företagen och inom regionen.

Föreningens ordförande Bengt Olson, även VD och ägare av Örebro Svets & Hydraulik AB, förklarar att T-verkarna har många funktioner att fylla, där man som helhet strävar efter att serva medlemsföretagen på bästa sätt. Det kan handla om allt från förhandlingar av inköpspriser på råvaror till kompetensförhöjande insatser.
– T-verkarna är en stark sammanslutning. Tillsammans med medlemsföretagen är vi också ett extensivt nätverk – både för våra medlemmar och för utomstående som kan ställa en förfrågan direkt till oss. Vi förmedlar sedan detta till den bäst lämpade aktören bland medlemsföretagen, poängterar Bengt.

MillCon sticker ut
En stor andel av företagen inom T-verkarna verkar inom processindustrin med skärande bearbetning och komponentframställning som huvudområde. MillCon AB sticker ut genom att vara ett tjänsteföretag där man inte tillverkar en helt ny produkt utan snarare förädlar befintliga produkter. MillCon konverterar papper och kartong till nya format enligt vad kunden beställt.
– Den främsta kundgruppen är pappersbruken i Sverige, och vi levererar hela kedjan av konverterat papper – det kan vara till förpackningar, tidskrifter eller i princip vad som helst, berättar Ulf Millgårdh som grundat företaget 2001.
MillCon drivs nu av andra generationen och man ser en positiv utveckling med en sund orderingång som håller 15-talet anställda sysselsatta till långt inpå nästa år.

Nytt företag med gamla anor
I slutet av 2009 förvärvades Örebrokugg AB av Nerike Mekan, som då tog över företagets lokaler, maskiner och anställda. Det nya företaget går under namnet Nerike Kugg & Mekan AB, och omfattar förutom f.d. Örebrokuggs specialitet på transmissionsprodukter även Nerike Mekans fokus på skärande bearbetning. Håkan Berger är VD och ägare av det nya företaget som idag har 20 anställda.
– Vi har sett en stadig ökning under hela våren och sommaren. Det börjar gå bra för företaget. En orderstock på två månaders full beläggning är oerhört bra i vår bransch under dessa tider. Vi litar på återkommande kunder och tror mycket på vårt starka renommé.
Håkan förklarar att man efter stora investeringar i bl.a. maskinparken känner sig rustade inför kommande högkonjunktur.
– Vi har ett 40-tal maskiner varav 15 är CNC-styrda. Vår kapacitet ligger på små och medelstora serier på upp till 1000 enheter. Maskiner i all ära, men det allra viktigaste är ändå att vi har kunniga människor som arbetar här. Visst vill vi utöka, den stora utmaningen ligger dock i att hitta kompetent personal.

Plåtspecialisten fixar det mesta
Plåtspecialisten i Örebro AB klarar det mesta inom stålbearbetning och har liksom Nerike Kugg & Mekan en bred och flexibel maskinpark samt kunniga medarbetare. Plåtspecialisten levererar det mesta inom komponenter och detaljer till industrin och kan ta sig an även lite större jobb tack vare flexibiliteten i företaget.
VD Hans Berglund poängterar att man utgör en resurs för kunderna genom att vara en heltäckande leverantör som tar hand om allt från design till färdig produkt. Företaget har investerat nära tio miljoner kronor i modern utrustning de senaste åren och är en av landets mest heltäckande aktör på området.

Med flexibilitet i tankarna
Familjeföretaget Örebro Svets & Hydraulik AB är en av landets främsta tillverkare och leverantörer av hydrauloljetankar. Företaget etablerades för drygt 30 år sedan och har utvecklats i takt med marknaden. Idag arbetar man med svetsade stålkonstruktioner av olika slag och i tjocklekar från 2 – 12 mm.
– Produktionen av tankar av det slag som vi tillverkar har förfinats oerhört under de senaste åren, menar Bengt Olson. Vi måste inte alltför sällan möta mycket specifika krav och kunna leverera både små och medelstora serier med korta intervaller. Idag kan vi ta fram en helt skräddarsydd tank enligt kundens önskemål, baserat på en standardtank där man själv lägger till de tillbehör och funktioner som behövs.

Svenskt hantverk bör bevaras
Örebro Svets & Hydraulik konkurrerar liksom de flesta andra inom T-verkarna på en global marknad där en stor del av produktionen hamnar i öst.
– Med ökade investeringar i bl.a. automatisering klarar vi trycket, förklarar Bengt. Genom föreningen får vi också tillgång till bättre inköpspriser och leveransavtal som därefter kommer våra kunder till gagn genom konkurrenskraftiga priser.
Svensktillverkade produkter har i allmänhet ett gott rykte över hela världen, och genom att bevara det svenska hantverket och samtidigt rusta för framtiden verkar vara ett smart drag för tillverkningsindustrin samt underleverantörer.