Ons 29 mar / År 41 / Nr 1 2023

Tarkett AB – svenskt namn på franskt bolag

Tarkett AB i Ronneby är ett franskt bolag med svenskt namn. Något som blev verklighet när svenska Tarkett, 1997 gick samman med det franska golvföretaget Sommer. Ägarna blev fransmän men namnet förblev Tarkett efter några års dubbelnamn, Tarkett Sommer. Idag ägs Tarkett till 50% av
den franska familjen Deconinck och till 50% av en av världens största investeringsfonder, inom ”private equity”, KKR (Kohlberg, Kravis & Roberts).

Tarkett har efter sammanslagningar och flitigt förvärvande blivit Europas och ett av världens största golvföretag med en global omsättning på ca. 16 miljarder SEK och 8.200 anställda på 28 fabriker och 50 egna säljbolag.

Ronnebyenheten
* Vid Ronnebyenheten finns koncernens Europaledning för affärsområdena Homogena Vinylgolv och Linoleumgolv. Där finns också Kompetenscentrum, Forskning & Utveckling samt Design. Här finns också Sveriges största återvinningsanläggning för golvmaterial och världens största tillverkning av golv för marknadssegmenten Sjukhus, Skola, Barn/Äldreomsorg, Kontor och Affär.
* Övriga produkt/Affärsområden är: HE Vinyl, Sport, Trä, Laminat, Gummi och Textil.
* Av de drygt 600 som arbetar vid Ronnebyenheten tillhör mer än 100 personer Tarketts Logistikcentrum. Logistikcentrum är Tarketts Nordeuropeiska logistik-central. Från Ronneby servas kunderna i norra Europa med, inte bara produkter-na som producerats i Ronneby utan hela koncernens produktflora.
* Produkterna producerade vid Ronnebyfabriken, Homogena Vinyl Golv, skickas över hela världen säger Tarketts Affärsdirektör, Harald Burgstaller. Tarkett är starka ”hemma” med en marknadsandel på 70% i Norden men detta, till trots, går ändå mer än 95% av volymerna på export. Våra kunder kan hitta Ronneby producerat golv i hela världen. Vi säljer till 110 länder och har ansenliga marknadsandelar i t.ex Australien, Brasilien och Mellanöstern, för att nämna några. Chansen att vi själva har trampat Ronneby golv är alltså ganska stor.

Förbättringsprogram
– Ronnebyfabriken jobbar målmedvetet med WCM, World Class Manufacturing, som är ett ständigt förbättringsprogram baserat på Toyotas tillverknings-filosofi
och metoder, som visualisering, kaizen, 5S etc. WCM har börjat implementeras i alla Tarketts produktionsenheter och Ronnebyenheten är först ut i koncernen.

* Tarketts vision är att vara den globala ledaren för innovativa golv och sport lösningar som genererar värden för kunden genom en för miljön hållbar utveckling.

* Tarkett skall vara innovativa, arbeta för en hållbar utveckling, och kunna, till utvalda kundsegment, erbjuda ett multi-material erbjudande.
* Att Tarkett menar allvar med det numer så populära uttrycket ”sustainibility” visar den senaste produktlanseringen.
Under sommaren i år lanserade Tarkett produkten IQ Natural.
IQ Natural är ett homogent plastgolv för t.ex sjukhus och skolor och det fina med produkten är att den har marknadens högsta andel av naturliga och förnybara råvaror. Golvet innehåller en ny mjukgörare framställd av vegetabilisk olja.
Tillsammans med naturliga råvaror, som vanligt koksalt och mineraliska fyllmedel, består IQ Natural av så mycket som 75% av naturliga och förnybara råvaror.
* Dessutom är IQ Natural 100% återvinningsbar som sker vid en helt egen återvinninsanläggning vid Ronnebyenheten där Tarkett inte bara tar hand om sitt eget produktions- och installationsspill utan även konkurrenternas, avslutar Harald Burgstaller.