Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Taxi Kiruna är riktiga turistambassadörer

Taxi Kiruna är inte bara ett taxiföretag, utan även en av ortens främsta aktörer inom turistnäringen. Taxibolaget är ofta en utav turisternas första kontakt när de besöker Kiruna och norra Lappland. Här vill Taxi Kiruna utveckla verksamheten ytterligare – bl.a. så planeras ett antal utbildningsinsatser för att höja chaufförernas kunskaper om Kiruna som upplevelseort.

– Vi har höga krav på våra förare, framhåller Åke Roth, VD för Taxi Kiruna. Förutom att de måste ha goda kunskaper om Kiruna med omnejd krävs även kunskaper i kundbemötande och serviceåtagande. Våra förare ska även kunna engelska, detta blir mer och mer viktigt då vi satsar på att bredda verksamheten ytterligare för att kunna serva en växande besöksnäring här i regionen.

Positiva resultat trots lågkonjunktur
Taxi Kiruna består av 21 åkerier med totalt 29 bilar, och det går bra för verksamheten. Trots lågkonjunkturen har Taxi Kiruna lyckats visa upp positiva resultat. Kiruna växer, inte minst inom turism.
– Vi satsar hårt på att profilera oss mot turisterna och här finns en stor potential för oss. Vi vidgar vyerna bl.a. genom att samarbeta med andra turistföretag och utbilda våra egna medarbetare i Kirunas historia, sevärdheter och aktuella siffror i kommunen, säger Roth och fortsätter:
– Konceptet är väldigt uppskattat av resenärerna och inte minst av förarna. Det ger yrket en extra dimension och som turistambassadörer är de väldigt viktiga för kommunen.

Mer lönsamhet med samåkning
Den nya guldåldern för gruvindustrin har gjort att antalet företagskörningar ökat för Taxi Kiruna. Turister och företag står för cirka hälften av Taxi Kirunas omsättning. Andra halvan kommer från till exempel färdtjänst och skolskjutsar.
– Offentliga sektorn är fortfarande en viktig del för oss även om det är turister och företagsdelen som växer snabbast. Vi ser bl.a. fram emot en ny upphandling för den kommunala färdtjänsten. Här tänker vi vara med och utveckla kostnadseffektiviteten, bl.a. med samåkning. Detta gynnar även miljön, säger Åke Roth.
Uppskattningsvis är över 40 procent av alla Taxi Kirunas resor samåkningar. Målet är att fram till sommaren kunna halvera kostnaderna för åkerierna och vidareutveckla de välkända lean-koncepten i företaget, bl.a. genom att vidareutveckla tjänsten flygtaxi. Mer lönsamhet skulle då även innebära ökad miljöriktighet.

Samordningsvinster
Taxibolag i Kiruna, Gällivare, Boden och Luleå ansluter sig nu till en gemensam organisation med samordnade tjänster som telefonväxel och administration. Detta höjer kompetensen teknik- och kunskapsmässigt. Taxi Kiruna har även gått med i den rikstäckande organisationen Sverige Taxi.
– Med gemensamma insatser kan vi även ta oss an de större uppdragen och utveckla vår verksamhet mot nya kundgrupper, säger Åke Roth avslutningsvis.

Annika Gullberg
Maria Lind