Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

TBN´s Åkeri – ny operatör på Skaraborg Logistic Center

TBN´s Åkeri i Falköping har i år tagit över ansvaret för godshanteringen vid Skaraborg Logistic Center.
Företaget drivs av Bengt Thorstensson och hans sambo Veronica Bergström och totalt sysselsätter företaget sex anställda.

TBN´s Åkeri startades 2004 som enskild firma och ombildades till aktiebolag 2007. I företaget arbetar sex personer med lång erfarenhet av åkeribranschen.
– Vi är ett väl fungerande team med både bredd och spetskunskap, säger Bengt Thorstensson, som har 25 års erfarenhet av åkeribranschen.
Sedan 1 juli 2011 är TBN´s Åkeri operatör på kombiterminalen vid Skaraborg Logistic Center i Falköping. Företaget har på olika sätt funnits med sedan starten, men nu har TBN´s Åkeri hela ansvaret för godshanteringen som väntas expandera på det nya logistikområdet vid Marjarp.

– Vi har funnits med sedan starten 2007 och har på tidigare operatörers uppdrag drivit verksamheten. Nu har vi tagit steget fullt ut och tagit över ansvaret för all godshantering från och med 1 juli, säger Bengt Thorstensson.
Sedan 2009 har godshanteringen framgångsrikt skötts av ISS Trafficare AB. Terminalen har haft flera intressenter, men sedan i somras drivs den alltså av TBN´s Åkeri.

Den logistiska länken
Skaraborg Logistic Center är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Kombiterminalen skapar förutsättningar för ett effektivt samspel mellan olika trafikslag. Terminalverksamheten ger också förutsättningar för många kringtjänster inom logistikområdet.
– Vi hyr hela terminalområdet inklusive alla lagerbyggnader av kommunen. Lagerbyggnaderna hyr vi ut till kunder för lagring och avrop, berättar Bengt Thorstensson.

Kunder
Bland kunder till TBN´s Åkeri finns bland annat SCA Bionorr AB (bränslepellets), Parker Hannifin AB (hydraulcylindrar), Baxi AB (pellets & värmepannor) och AB Benders (takpannor&marksten).
– Allt fler företag inser fördelarna med våra tjänster och vi har ett flertal intressanta kunder på ingång. Det gör att vi ser framtiden an med tillförsikt, säger Bengt och Veronica.