Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

TeamOlmed hjälper människor till ett bättre liv

Att bli det bästa ortopedtekniska serviceföretaget i Norden är inget man åstadkommer över en natt. TeamOlmed arbetar målinriktat för att uppnå högsta möjliga servicegrad för patienter, uppdragsgivare och remittenter, samtidigt som man värnar om de egna medarbetarnas utveckling. Företagets vision är att hjälpa fler människor till ett fungerande liv med en så stor delaktighet i samhällets aktiviteter som möjligt. Det handlar om livskvalitet och trygghet i ordens rätta bemärkelse.

Genom att kombinera avancerad teknisk kunskap med medicinsk kompetens tar TeamOlmed fram specialanpassade ortopediska hjälpmedel. Man arbetar i både förebyggande och rehabiliterande syfte och den yttersta ambitionen är att bidra till så hög delaktighet som möjligt för ett så stort antal människor som möjligt.
– För att uppnå vår vision erbjuder vi riskbedömningar både för företag och privatpersoner, vi samarbetar också med kommuner och landsting för att avlasta sjukvården inom våra specialistområden. Vi finns ute på vårdcentraler där vi träffar patienter direkt, man kan också få remiss till oss, förklarar Kenth Lund, verksamhetschef för TeamOlmed i Jönköping.

Ser till helheten
TeamOlmed har ett standardsortiment av prefabricerade lösningar i sin välsorterade butik, och man har även den expertis som krävs för att ta fram användarspecifika hjälpmedel.
– Vår affärsidé är att hjälpa fler till ett bättre liv. Det gör vi dels genom att tillämpa ny teknik, ett exempel är att vi använder mycket sofistikerade system för att scanna olika kroppsdelar när vi ska tillverka ett användarspecifikt hjälpmedel, och dels genom att vi strävar efter att möta behoven så tidigt som möjligt. Vi arbetar förebyggande, det är viktigt för att bibehålla en hög kvalitet och god hälsa, konstaterar Kenth Lund.
Som första företag i Sverige har TeamOlmed i stor skala gått över till digitalteknik med laserscanning, en teknik som effektiviserar processen och gör den bekvämare för patienten. Det är ett av många exempel på hur företaget leder utvecklingen på det ortopedtekniska området. Teknik i all ära – men en stor del av framgångarna bygger också på väl förankrad kunskap och inte minst förmågan att se individen.

Utvecklar nya nischer för nya utmaningar
TeamOlmed har ett egenutvecklat koncept för fotskador, Fotskolan, där man kartlägger alla möjliga typer av problem kring fötter och gång. Arbetsskor är ett annat viktigt område, eftersom de ska användas flitigt är det viktigt att de passar ordentligt genom individuell analys. Många kanske tycker att det duger med ett par funktionella skor, men i längden är det av yttersta vikt att skorna är precis rätt för den enskilde medarbetaren.
– Den moderna människan är betydligt mer aktiv än tidigare, och vi är också aktiva längre dvs. till en högre ålder. Vi på TeamOlmed ser det som vår uppgift att stödja människor i deras livsstil oavsett behov, därför utvecklar vi ständigt nya nischer för att möta nya utmaningar, betonar Kenth Lund som avslutning.