Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

TEKAB i Pajala sköter allt från bokföring till familjejuridik

Tornedalens Ekonomikonsulter AB (TEKAB) etablerades 1990 som en traditionell bokföringsbyrå. VD och grundare Göran Mörtlund har breddat verksamheten för att även innefatta tjänster bl.a. kring bolagsbildning och bouppteckningar. Idag har företaget ett stort nätverk av samarbetspartners vilket innebär att man inom TEKAB kan lösa det mesta som har med ekonomi att göra – både för privatpersoner och företag.

TEKAB erbjuder ekonomiska och juridiska konsultationer med hög kvalitet på tjänsterna. Verksamheten grundas på ömsesidigt förtroende med nära relationer till kunderna, många av de kunder som fanns med från början för drygt 20 år sedan är kvar idag.

Känner det lokala näringslivet väl
Företaget sköter allt från löpande bokföring och bokslut till bolagsbildningar och avvecklingar. Dessutom erbjuder man tjänster inom familjejuridik som gåvobrev, generationsskiften och bouppteckningar exempelvis. ¨
– Den största biten är bokföring för företag, här har vi ca 500 kunder lokalt, berättar Göran Mörtlund. En stor del verkar inom skogsnäring samt tillverkande industri, men vi vänder oss till alla segment. Eftersom vi varit verksamma här under en längre tid så känner vi det lokala näringslivet väl, och företagen känner oss.

Tillströmning av nya kunder
När det gäller deklarationer har TEKAB en del kunder även i Kiruna samt i storstäder som Stockholm och Göteborg. Styrkan för TEKAB är mångsidigheten med det breda kontaktnätet som tryggar ett stort antal tjänster.
– Pajala växer och vi ser att vi fått en stark tillströmning av nya kunder, mycket småföretag som startats tack vare kommunens tillväxt. Samtidigt märker vi att gamla kunder utökat och breddat sina verksamheter och därmed ökar också behovet av våra tjänster, berättar Göran Mörtlund vidare.

Expansion trolig
Liksom för de flesta andra företag i Pajala är expansion trolig för TEKAB framöver. Inom en snar framtid kommer man att behöva ett par – tre personer till för att kunna möta marknaden.
TEKAB värnar om nära samarbeten med försäkringsmäklare och revisionsbyråer för att kunna erbjuda helhetslösningar kring ekonomi och juridik för sina kunder – gamla som nya.