Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Teknik och kvalitet i vårdsystem- ny avdelning vid KTH

Allt fler personer skadas i samband med vård och behandling. Problemet har uppmärksammats runt om i världen. Enligt nationella studier drabbas cirka 10% av patienterna årligen av en vårdskada. Våren 2010 öppnade KTH (Skolan för teknik och hälsa) en ny avdelning. TKV ( teknik och kvalitet i vårdsystem) består av fyra områden: patientsäkerhet, sjukvårdslogistik, medicinsk informatik och management. Arbetet med patientsäkerhet har redan startat och uppbyggnaden av de övriga områdena är på gång. Professor Björn- Erik Erlandsson är avdelningens chef och till sin hjälp har han fem medarbetare. TKV har ett nära samarbete med med andra delar av KTH: Ergonomi, DASH (Design, Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa) och Medicinsk teknik.

Vårdskadorna medför stora kostnader för samhället. Uppskattningsvis drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada och cirka 3000 personer dör varje år i Sverige. Patientsäkerhet är ett nytt tvärvetenskapligt område. Tyngdpunkten ligger i ett systemperspektiv på säkerhet. KTH Teknik och hälsa besitter i dag en unik kompetens där teknik och hälsa möter varandra. Tack vare satsningen på TKV kan KTH fortsätta att utveckla forskningen kring patientsäkerhet. KTH och Karolinska Institutet samarbetar i syfte att skapa ett internationellt centrum för säkerhet i Flemingsberg. Både forskning och utbildning kommer att ingå. Testerna utförs i Karolinska Universitetssjukhusets unika testmiljö.
– TKV är en ny avdelning inom vårdorganisationen säger Lars-Åke Brodin,dekan och skolchef. Ett livslångt boende är en säkerhetsaspekt i sjukvården. Vi är kritiska till badrum. Rullgardin istället för dörr? KTH vill utnyttja tekniken, få en mindre dyr sjukvård och göra den kvalitativt bättre. Med teknik kan vi verksamhetsutveckla. Vilken kvalité ska vi ha i vården? Problemet med ny teknik är att få den kvalitativ. Systemet måste ge mer mätvärden. Hur kan vi göra sjukvården mer effektiv?Vi vill lyfta fram säkerhet och logistik.

KTH
Skolan för teknik och hälsa är placerad i Flemingsberg, Haninge och Solna. Tack vare att skolan finns på dessa tre orter ökar chanserna till mångfald och spetskompetens i de olika utbildnings- och forskningsområden. Verksamheten satsar på utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och hälsa. Här ingår även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård. Forskningen fokuserar på medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa. Lars-Åke Brodin har arbetat vid skolan sedan år 2004. Han berättar att skolans bakgrund är kliniklära med tech forskning och har 130 anställda. KTH har en annorlunda universitetsstruktur med korta beslutsvägar. Målgruppen är studenter och andra samarbetspartner. Skolan för teknik och hälsa har omkring 1500 studenter, fördelat på KTH Flemingsberg och KTH Haninge. Skolan för teknik och hälsa utgör centralpunkt för högskoleingenjörs utbildningen. KTH erbjuder magisterutbildningar, civilingenjör utbildningar, högskoleingenjörs utbildningar,högskoleutbildningar, behörighetsgivande utbildningar, uppdragsutbildningar och vidareutbildningskurser. År 2008 startade skolan uppdragsutbildningen ”Patientsäkerhet- Teori och praktik. Utbildningen har bemötts positivt. KTH är ensam om utbildningen i Sverige. Det är särskilt kopplingen till andra branschers säkerhetsarbete som har uppskattats. 115 deltagare har genomgått utbildningen och det finns en förfrågan på fortsatt utbildning inom området. I Maj år 2010 genomförde KTH den fösta nordiska konferensen inom området patientsäkerhet. Deltagare från hela norden deltog. Syftet var att lyfta fram aktuell forskning inom området. Det finns avslutningsvis två centra vid skolan för teknik och hälsa: Centrum för teknik i medicin och hälsa och Centrum för hälsa och byggande.