Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Tekniker med flexibla arbetsplatser – förskolor, servicehus och Försvarets ubåtar

Divisionen Tvätt/Storkök inom LR-installation servar hela Blekinge och östra Småland, Kalmar och Öland med ett totalkoncept som omfattar allt från anskaffning och finansiering till service och underhåll av utrustning inom fastighetstvätt och storkök.

Svenne Persson ansvarar för försäljning och reparationer av tvätt- och storköksutrustning i Kalmar och Karlskrona. Tillsammans med ett team på åtta tekniker åker Persson ut direkt till kunderna och utför service och underhållsarbeten.
– Min arbetsplats är ute hos kunderna. Vi arbetar enbart mot den professionella marknaden då det handlar om industriella maskiner som kräver mycket underhåll. Det är oftast igång minst tio timmar om dagen, förklarar Persson.

Såg tillväxt under krisen
LR-installation är en expansiv koncern och man har inom divisionen Tvätt/Storkök sett en stadig tillväxt de senaste tio åren. När finanskrisen kom trodde många inom divisionen att man skulle tvingas skära ner på verksamheten, men det blev snarare tvärtom. Här förklarar Svenne Persson:
– Vi drabbades inte speciellt under finanskrisen eftersom fastighetsägare och storkök då satsade mer på att underhålla sina maskiner. Däremot såg vi en nedtrappning i nyförsäljningen, men den kompenserades med fler jobb på reparations- och underhållssidan.

Bred kundkrets
LR-installation ligger långt framme teknik- och kompetensmässigt.
– Vi satsar mycket på utbildning, det gäller både inom vår division och inom LR-installation som helhet. Personalen utvecklas hela tiden hos oss, och vi har en näst intill obefintlig personalomsättning.
Intressant är även den breda floran av samarbetspartners och kunder som LR-installation arbetar med. Här finns bl.a. fastighetsägare kommunala verksamheter som skolor och servicehus, industriella kunder inom alla segment samt Försvaret.
– Vi kan arbeta i princip var som helst där kunden har sin verksamhet, poängterar Persson. Vi har installerat och servat tvättutrustning och kök inom allt från kommunala förskolor till Försvarets ubåtar.

Kort om LR-installation
LR-installation AB bedriver entreprenad inom el, vatten, värme och sanitet, samt försäljning av el- och VVS-artiklar från egna butiker. Med sitt breda utbud och lokala förankring är LR-installation ett av förstahandsvalen i östra Småland och Blekinge.