Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Teknikum erbjuder utbildningar som ligger i tiden

Teknikum är en gymnasieskola i Växjö som erbjuder utbildningar som är anpassade för en modern arbetsmarknad. Med en examen från Teknikum är eleverna väl förberedda för jobb eller för att plugga vidare.

Teknikum erbjuder följande utbildningar:
• Barn- och fritidsprogrammet, BF
• Lärlingsutbildning mot BF
• El- och energiprogrammet, EE
• Introduktionsprogrammen, IM
• Teknikprogrammet, TE
• Vård- och omsorgsprogrammet, VO
• Lärlingsutbildning mot VO
• VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Året var 1961 då de statliga myndigheterna gav Växjö rätt att starta ett tekniskt gymnasium. 60 elever togs på höstterminen detta år in till maskin- och byggtekniska grenar. Idag har Teknikum cirka 850 elever och runt 130 anställda.
Vad det gäller högskoleförberedande program erbjuder skolan Teknikprogram och inom yrkesförberedande program finns El & Energi, VVS & Fastighet, Barn & Fritid och Vård & Omsorg samt Lärlingsprogram.
– Huvuddelen av eleverna som har haft yrkesinriktade program får jobb när de slutat skolan. Det är tack vare att vi erbjuder utbildningar inom yrken där det finns kompetensbehov av folk. Inom vård och omsorg får alla jobb och det är även ett stort sug efter folk som läst el och energi liksom VVS och fastighet. Vad det gäller barn och fritid så har vi ännu inte haft någon årskull som gått ut eftersom den är nystartad, säger Anna-Karin Höjer, chefsrektor på Teknikum.

Ligger i tiden
Utbildningarna på Teknikum ligger i tiden – både de studie- och yrkesinriktade utbildningarna är framtagna och anpassade för att passa det moderna samhället vi lever i och för att leda fram till en arbetsmarknad, där det finns behov av arbetskraft. Några av programmen leder även mot områden där det idag råder brist på arbetskraft, vilket markant ökar chansen att få jobb direkt efter studierna.
– I och med att vi har arbetsförlagd lärande och samarbetar med regionens företag så skapar vi en kontakt med näringslivet. Vi har utbildningar som är helt riktade mot den kompetensförsörjning som behövs. Dessutom har vi mycket kompetenta lärare med arbetslivserfarenhet, som vågar anpassa utbildningarna efter det kompetensbehov som finns, säger Anna-Karin Höjer.

Certifierade
Teknikprogrammet på Teknikum är Teknikcollegecertifierat, vilket innebär att Industrirådet varit med och kvalitetssäkrat programmens innehåll så att det passar framtidens behov.
När det gäller Vård & Omsorg arbetar man nu med att det ska bli vårdcollegecertifierat.
– Vi vill också bli certifierade inom elinriktningen och automation. En certifiering innebär att eleven inte behöver gå ett fjärde år som lärling ute i ett företag utan blir direkt certifierad som elektriker, berättar Anna-Karin Höjer.
Ett förhållningssätt inom Teknikum är att alltid sätta teknik och människor i fokus.
– Vi tror på kraften hos varje elev. Hos oss får elever utrymme att utvecklas som individer och tillsammans med kamrater och lärare. Vi ger eleverna tryggheten, självförtroendet och de verktyg som behövs för att forma sin egen framtid, säger Anna-Karin Höjer.
Anna-Karin har tidigare bland annat arbetat på Astra som forskare och kemist och är chefsrektor på Teknikum sedan januari 2011.

IT-utbildning
IT kräver mycket människor: nätverkstekniker, systemadministratör, IT-tekniker, programmerare etc. De som väljer denna inriktning kommer att ha en bra grund att stå på vare sig man ska direkt ut i arbetslivet eller avser läsa vidare.
De som läser datorteknik på Teknikum får också möjlighet till certifiering av Cisco – något som anses mycket värdefullt i branschen. Med individuell profilering ges man möjlighet till programmering, databashantering och webbapplikationer.
Lars Mattsson, IT-lärare på Teknikum, säger:
– Vår inställning är att utbilda i det som används idag i näringslivet så att yrkeseleverna är direkt anställningsbara när det går ut i arbetslivet. Utöver utbildning genom Cisco, som gör nätverksprodukter, så har vi också utbildning genom MITA, Microsoft IT Academy.
Lars Mattsson har arbetat med IT sedan 1985 och som IT-lärare på Teknikum sedan 2008.
– Att lärarna har en verklighetsanknytning till den utbildning som bedrivs är avgörande för elevernas framtida anställningsbarhet, säger han.