Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen

Verksamheten för Minicrosser AB i Kungälv kan delas in i tre huvudgrupper: elrullstolar, barnhjälpmedel och hygienartiklar. Dessa hjälpmedel bidrar till ökad självständighet och möjliggör boende i hemmet så länge som möjligt.
– Vi försöker jobba lokalt nära våra kunder och har säljrepresentanter över hela Sverige. Vi har även en professionell kundservice och teknisk support, berättar Maria Gustafsson, platschef på Minicrosser AB.

Minicrosser AB ingår i den norska koncernen Medemagruppen AS, som är en leverantör av tekniska hjälpmedel i Skandinavien.
Medemagruppen omfattar också Medema Production A/S, som utvecklar och producerar den välkända och marknadsledande Mini Crosser el-scooter och Jazzy el-rullstol.
Företaget startades i Sverige 2006 med huvudkontoret i Henån och 2008 flyttades verksamheten till nuvarande lokaler i Kungälv.
Minicrosser sysselsätter tio anställda i Sverige.

Produkter av hög kvalitet
– Vi är kända på marknaden för att vara en leverantör med produkter av hög kvalitet. Användarna ska känna sig trygga och säkra med våra produkter och att de fungerar i den miljö de bor. Vi försöker anpassa våra produkter för den skandinaviska miljön med snö och regn och det slitage som det medför, berättar Maria Gustafsson,
Den största kundgruppen för Minicrosser är Landstingen, som vidarebefordrar produkterna till hälsosektorn, funktionshindrade och äldre.
Företaget jobbar nästan uteslutande med offentliga upphandlingar.
– Den privata marknaden är i dagsläget ganska liten, men nu pågår en utredning, utlyst av regeringen, för att utöka möjligheten för fritt val inom hjälpmedel, berättar Maria Gustafsson.

Hård konkurrens
Konkurrenssituationen för företag som Minicrosser har hårdnat i och med att man har haft en omställning i hur själva upphandlingarna hanteras i Sverige. För några år sedan fanns en central upphandlingsenhet, men den har decentraliserats och ligger numera på varje landsting.
– Det gör att det har blivit en tuffare konkurrens, där man i offentliga anbud vinner eller försvinner. Det har också inneburit att det har blivit en markant prispress i Sverige de senaste åren, säger Maria Gustafsson.

Många nyheter
Minicross marknadsför sig främst genom de lokala säljarna, men också via annonser och nyhetsutskick. Företaget deltar också i den årliga mässan ”Leva och fungera” i Göteborg, som är Skandinaviens största hjälpmedelsmässa.
– Där lanserade vi många nyheter i år, bland annat en uppföljare till vår Minicrosser M1, som heter Minicrosser M2. Vi har utvecklat tekniken i produkten och har bland annat byggt in information som kan underlätta för teknikerna att utföra service. När det gäller våra el-scootrar så är vi ur ett nationellt perspektiv ledande gällande vår produktbredd och vårt tillbehörsprogram, vilket för det möjligt att individuellt anpassa produkterna. På mässan lanserade vi också nyheter inom barnhjälpmedel, bland annat ett utvecklat ståstöd, Hip, och barnstolen Triton med unika funktioner, berättar Maria Gustafsson.