Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tekniska Högskolan i Jönköping vässar utbildningarna

Behovet av tekniker, högskoleingenjörer och studenter som byggt på med en masterexamen växer i takt att de tekniska utmaningarna i företagen blir allt större. För att behålla den globala konkurrenskraften och samtidigt utvecklas måste företagen ständigt hålla sig uppdaterade.

Utbildningarna vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) innehåller skarpa inslag av aktuell forskning och studenterna är själva med och utvecklar ny teknik för framtiden. JTH:s Vd Jörgen Birgersson understryker vikten av att utvecklingen sker i reella projekt där studenterna arbetar i nära samverkan med industrin.

Utbildningskoncept för samtliga program
JTH har tagit fram ett nytt utbildningskoncept för att stärka framtidens ingenjörer. Konceptet ger samtliga utbildningar vid JTH ett större fokus på projekt och problemlösning. Fler kurser genomförs i projektform, och samtliga utbildningar får större inslag av teamwork med värden som hamnar utanför det tekniska området.
– Gruppdynamik, ekonomi, presentationsteknik och hållbar utveckling integreras nu i samtliga program som en del av det nya utbildningskonceptet som utvecklats på utbildningschef Gunnar Eckerts initiativ, förklarar Universitetslektor Lennart Elmquist, som också leder projektet för att genomföra reformen.
—JTH ska införa en näringslivsförlagd projektkurs där studenterna är med och utvecklar reella projekt ute på företag. Integration med näringslivet har alltid varit drivande för samtliga utbildningar inom JTH, och nu förstärker vi den ambitionen ytterligare, kommenterar Gunnar Eckert.

Fadderföretag – samarbete som gynnar alla parter
För att stärka relationen med näringslivet får studenterna tillgång till mentorer och fadderföretag där man under en viss tid genomför fältstudier och reella projektuppdrag. De flesta studenter utför även sina examensarbeten på uppdrag av företag.
Tekniska Högskolan har över 500 sk. fadderföretag engagerade i utbildningen. Merparten av företgen är verksamma i regionen, det är allt från de allra minsta ingenjörsbolagen till stora globala aktörer. Kongsberg Automotive AB i Mullsjö är ett exempel. Här har studenter i flera omgångar genomfört projekt i frontlinjen för ny teknik inom området Automotive.
– Vi vill stimulera studenterna inför ingenjörsyrket och förse dem med bra verktyg för att utveckla sin kompetens så att de i framtiden kan möta nya tekniska och yrkesmässiga utmaningar, säger Bo Hansson, utvecklingsdirektör på Drivline systems, Kongsberg Automotive AB.
Sofia Rudstam har tidigare studerat till högskoleingenjör i maskinteknik vid JTH med inriktningen produktutveckling och design, idag arbetar hon på Kongsberg Automotive.
– Jag fick fantastiska möjligheter att profilera mig inom de områden som intresserar mig mest, dvs. produktutveckling och design inom ny teknik, och nu arbetar jag på ett av världens främsta företag inom Automotive. Vi framställer växlingskvalitetssystem som används inom bilindustrin världen över, det känns oerhört motiverande att vara en del av något så pass stort, framhåller Rudstam.

Hög grad av internationalisering
JTH:s utbildningsmiljö är starkt präglad av internationellt utbyte med ca 80 partneruniversitet runtom i världen. Under det tredje studieåret har studenterna på ingenjörsutbildningarna möjlighet att söka till något av partneruniversiteten och idag väljer ca 25 procent av studenterna att gå delar av sin utbildning utomlands. På masterprogrammen kan studenterna göra sitt examensarbete eller läsa kurser vid något av de universitet där samarbeten har utvecklats. JTH tar också emot internationella studenter från hela världen. Mångfalden förstärks ytterligare eftersom samarbetet internationellt också gäller utbyten för lärare.

Utbildningsprogram
Högskoleingenjör/Teknologie kandidat 180 hp
Masterprogram 120 hp
Högskoleprogram 120 hp
Kandidatprogram 60 hp
Yrkeshögskoleprogram

Övrig utbildning:
Tekniskt basår
Fristående kurser
Uppdragsutbildning
För mer information: www.jth.hj.se