Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Tele Radio lanserar den nya generationens radiostyrda applikationer

Ett litet lokalt företag med fokus på radiostyrning grundades i Lysekil 1955. Verksamheten präglades snart av en kraftig tillväxt och under årens lopp flyttade hela företaget till Göteborg. Idag, nästan 60 år senare, representerar Tele Radio Group en stor del av den globala utvecklingen av radiostyrda applikationer, det lilla företaget har vuxit till en världsomspännande koncern med dotterbolag i Europa, Nordamerika och Asien. All utveckling sker fortfarande i Sverige och huvudkontoret ligger i Askim strax utanför centrala Göteborg.

Tele Radio har sedan företaget etablerades i mitten av 50-talet värnat om god service och hög kvalitet.
– Något som vi ofta får ta till oss i bl.a. kundundersökningar är just vår höga kvalitet, exempel på det är att våra konkurrenter nu kopierar vår design. Kopiering är ju i de flesta fall av ondo men samtidigt så är det smickrande och ett erkännande av vårt arbete. Vi och våra kunder vet ju vem som är originalet, säger VD Erik Janson.
Tele Radio höjer värdet för kunderna genom att dessutom vara en kostnadseffektiv aktör med stort fokus på säkerhet.
– Vi är mycket noggranna när det gäller säkerhetstester och arbetar mycket proaktivt. Våra produkter granskas och klassas av SP, och idag är vi en av få på den svenska marknaden med klassifikationen SIL 3 (Safety Integrity Level 3) PLe på vår styrprodukt Tiger. SIL 3 eller PLe är den högsta nivån när det gäller den här typen av regleringar. Systemet används för att klassificera maskiners styrsystem, och omfattar då även radiostyrning som vi arbetar med.

Ny generation av Tiger
Tele Radio har utvecklat ett stort antal applikationer för radiostyrning och marknadsför idag nio olika egenutvecklade system. Vilket system man väljer beror på användningsområde och omfattning, kännetecknande för samtliga är en hög säkerhet där de två senaste systemen Lion och Tiger är godkända enligt externa kontrollorgan.
– Vi har utvecklat nästa generation av radiostyrda applikationer med en uppgradering av Tiger. Det är ett djärvt steg med tanke på att den första versionen kom för knappt två år sedan. Vi har alltså redan nu utvecklat uppföljaren, vi satsar på att tillgodose marknadens stora behov av radiostyrning där man framförallt nu är ute efter steglös styrning, en jämnare typ av styrning som skapar ökad trygghet och kontroll för operatören.

Sofistikerat system – nästan som skräddarsytt
Tiger är ett mycket flexibelt system, alla Tiger-sändare kan ta emot feedback från olika fältbussystem (CANopen, Profibus eller Modbus/TCP), viktavläsnings-system eller intern feedback från mottagarens digitala ingångar.
Feedback kan visas i sändarens lysdioder, display. Tigers programvara kan modifieras och anpassas efter kundens behov, antingen som handhållen enhet med eller utan display eller som joystick med olika hastigheter. Mottagarna finns i olika varianter mellan 7 till 28 funktionsreläer och systemet sänder på 433-434 MHz, 915 MHz och framöver även 2,4 GHz. Det är med andra ord ett mycket sofistikerat system med många valbara funktioner för att skapa en så skräddarsydd lösning för användaren som möjligt.

Radiostyrning är framtiden
Erik Janson förklarar att det mesta går att styra med radiovågor, bara det går att montera en sändare och en mottagare. Radiostyrning innebär i allmänhet en högre säkerhet och bättre ergonomi då operatören är flexibel och arbetar nära själva lasten. Bland kunderna finns idag de största industritillverkarna av bakgavellyftar, industriportar, kranar, entreprenadfordon och andra maskiner.
– Genom våra kunder når vi ständigt en global marknad och vi måste därför vara lyhörda inför vad som verkligen efterfrågas. Det gäller att alltid ligga steget före och det tycker jag att vi lyckats bra med, konstaterar Erik.
En stor del av företagets omsättning återinvesteras i forsknings- och utvecklingsverksamhet. I Askim arbetar ett tiotal personer enbart med utveckling, samt ett 20-tal personer i Kina. Inom koncernen verkar totalt ca 130 personer spridda över Europa, Nordamerika (USA) och Asien.