Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Teleca – i den globala utvecklingens centrum

En allt större del av vår vardag kan nu skötas via våra mobiltelefoner, utvecklingen går i en rasande fart och de första betalningstjänsterna via mobilen har redan lanserats. Slutanvändarna, konsumenterna, kräver flexibilitet och tillgänglighet, dessutom ska allt gå blixtsnabbt. Och det gör det också. Teleca utvecklar framtidens lösningar för mobil teknologi med världen som arbetsfält.

Alla företag som vill marknadsföra en produkt eller en tjänst kan göra det med hjälp av mobil teknologi.
– De flesta har sina mobiltelefoner med sig när de handlar, träffas och umgås. Detta innebär en enorm möjlighet för företag som vill nå en stor målgrupp, där i princip alla typer av konsumenter täcks in. Mobila applikationer utgör därför en stor försäljningsmöjlighet, konstaterar Pelle Bertilsson, försäljningschef för Teleca i Norden.
Mobila lösningar innebär en helt ny sorts kostnadseffektivitet, där allt är möjligt. Man kan kolla av lagerhållning i butiken innan man åker dit, det sparar både tid och pengar – inte minst miljön är en vinnare eftersom transporter och resor blir mer optimerade.
Teleca arbetar intensivt med de mer komplexa mobila lösningarna som t.ex. att integrera företagets affärsstödsystem med mobila applikationer som möjliggör att både kunder och företaget själva kan bli effektivare och nå större kundbas. Här anser man sig vara långt framme och man har gjort många projekt för både Android, Iphone mobiler och Ipad,

Nya möjligheter med Android-teknik
Teleca verkar på en global marknad, och är vana att ta fram komplexa system och kostnadseffektiva lösningar, bl.a. inom mobila applikationer. En andra delar av verksamheten inriktas på mjukvaruutveckling för konsumentelektronik och för multimediasystem till fordonsindustrin.
– Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer Android-operativsystemet även att integreras i den här typen av anläggningar, förklarar Bertilsson. Även via TV:n kommer vi att kunna ta del av den interaktiva plattformen som Android baseras på. Redan nu kan man exempelvis hos ett flertal olika service providers välja vilken film man vill se – när som helst.
Bertilsson menar att hela affärsmodellen förändras för framtidens leverantörer av TV-apparater. Utvecklingen mot framtidens Android-lösningar kommer att möjliggöra en helt ny interaktion mellan leverantör och slutanvändare.

Expanderar globalt
Teleca expanderar lika fort som mobila lösningar utvecklas. Därför växer man globalt och söker 1000 nya ingenjörer över ett år. Telecas bas är i Malmö men man har 18 kontor i 11 länder och i Europa, förutom Malmö, också i Polen, Finland, Storbritannien och Tyskland.
– Vi driver en global utveckling av mobila applikationer, säger Pelle Bertilsson. De produkter och tjänster som vi utvecklar riktar sig till alla segment och alla typer av användare, från tjänsteföretag och industrier till konsumenter.
Teleca kommer att fortsätta utveckla för framtiden, och för att klara utmaningen behöver man förstärka organisationen både här på hemmaplan men huvudsakligen vid offshore utvecklings centrerna bl.a. Ryssland, Indien och Kina.
Att Teleca befinner sig i den globala utvecklingens centrum råder det ingen tvekan om.
För den som vill veta mer om Teleca eller applikationer kan man hitta information på deras webbsida www.teleca.com.