Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

The Paper Province – en drivmotor för att utveckla nya samarbeten

I Värmland finns ca en fjärdedel av landets pappers- och massabruk med ett stort antal underleverantörer som sammantaget sysselsätter över 12 000 personer. För att kraftsamla den gedigna kompetens som finns inom industrin etablerades klusterorganisationen The Paper Province för 13 år sedan. Verksamheten representerar kunskap och teknologi i världsklass, lösningar som tagits fram av medlemsföretagen har exempelvis installeras på pappers- och massabruk världen över.

The Paper Province fokuserar på aktiviteter som marknadsföring, kompetensförsörjning och projektutveckling för att stärka medlemsföretagen och regionen som helhet. Intresset omfattar alla företag och organisationer som har anknytning till pappers- och massaindustrin. The Paper Province har fått mycket nationell och internationell uppmärksamhet, ingen annanstans i världen finns det ett så sammanhållet nätverk av företag som verkar inom den moderna pappers- och massaindustrin som här.

Starkt varumärke
Skogsnäringen med pappers- och massaindustrin i spetsen är en av de viktigaste näringarna för Värmland. Här finns tillväxtbenägna företag som representerar hela kedjan – från avverkning till förädlad produkt, från idé till kommersiellt gångbar innovation. The Paper Province har under drygt ett decennium arbetat med att bygga upp ett starkt varumärke som många känner igen. Med tyngd bakom namnet skapas nya möjligheter för medlemsföretagen att skapa relationer med nya affärspartners både i Sverige och utomlands.
Idag råder en stabil ekonomi inom klustret vilket möjliggör för ytterligare investeringar som gynnar regionen.
– Vi har lärt känna våra företag väl, vilket också är grundläggande för att vi ska kunna matcha olika aktörers intressen. Vi är som en drivmotor i att utveckla nya samarbeten, både i regionen och med andra klusterverksamheter, kommenterar Maria Hollander, VD på the Paper Province.

Framtidsfabriken – tillväxtpotential i gränslandet mellan pappers- och massabruken
Samverkan är en central del av verksamheten inom alla kluster. The Paper Province samverkar även med regionala, nationella och internationella partners vars verksamhet ligger utanför pappers- och massaindustrin. Det kan exempelvis röra sig om teknikutveckling över lag, eller om att bygga strategier för hållbar tillväxt. Karlstads universitet och Region Värmland är exempel på innovativa partners som The Paper Province har givande utbyten med.
– Ett spännande projekt som vi driver i samverkan med externa partners är Framtidsfabriken, där vi ska ta tillvara på den tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan pappers- och massabruken och den kringliggande tjänstesektorn inom områden som energi, miljö, förpackningar, bioraffinaderi och processteknologi. Genom att involvera såväl stora som små företag är tanken att projektet ska bidra till att idéer blir till nya innovationer som når ut kommersiellt, berättar Maria Hollander.
Framtidsfabriken har drivits i tre etapper och man befinner sig nu i den avslutande fasen (2011-2013). Finansiärer är Tillväxtverket, Region Värmland, Karlstads universitet samt Karlstad, Hammarö, Grums och Forshaga kommuner. Långsiktigt bidrar satsningen till att skapa nya företag och arbetstillfällen i regionen samtidigt som The Paper Province klustret stärks.