Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

The Wineagency – med passion för vin

The Wineagency i Stockholm förser den svenska marknaden med unika, förstklassiga viner från hela världen. Med ett passionerat intresse för vin är The Wineagency de lokala vinproducenternas förlängda arm i arbetet med att nå ut till den svenska marknaden.

Ann Burgaz-Schmidt kom tack vare sitt stora vinintresse tidigt in i restaurangbranschen och blev Sveriges första diplomerade kvinnliga sommelier år 1986. Därefter ville hon satsa på vin på heltid, och fick en nyinrättad tjänst som restauranginformatör på Systembolaget.
Ann fortsatte att bygga på sin karriär och skrev bl.a. ett antal artiklar som publicerades i olika vinpublikationer. För tre år sedan etablerade hon The Wineagency, idag ett av branschens snabbast växande företag med fokus på nära relationer med både kunder och vinproducenter.
– Jag vill vara en aktiv partner och har därför daglig kontakt med producenterna, berättar Ann. Eftersom jag har sett branschen ur alla vinklar kan jag också peka ut trender och se vad som efterfrågas på marknaden. Det handlar mycket om att utveckla attraktiva produktportföljer som tilltalar en stor målgrupp.

Nära relationer nyckeln till framgång
The Wineagency ingår i Vingruppen, en gemensam företagsgrupp som arbetar med att importera viner och utveckla marknaden. Tillsammans har man ett 30-tal medarbetare som arbetar för hela gruppen, bl.a. med affärsutveckling, försäljning, service och support.
– Varje företag har sin vinportfölj som utvecklas kontinuerligt. Det är oerhört viktigt med personlighet, dvs. personliga kontakter och ett stort engagemang. Jag fokuserar även mycket på personalen, att de ska trivas och därmed sträva efter att göra ett bra jobb. Det personliga engagemanget är inget som kan läsas in, det måste finnas där från början. Att bygga nära relationer är det viktigaste, och det är troligtvis också nyckeln till våra framgångar hittills, menar Ann.

Bred portfölj med innovativa vinproducenter
De flesta av The Wineagencys viner finns att köpa på Systembolaget. Övriga finns enbart på restauranger. Portföljen speglar ett brett spektrum av världens vinproducenter. Hög kvalitet och välgjorda viner är en gemensam nämnare för samtliga, liksom en präglande strävan efter att förvalta tradition och arv inom vinbranschen.
The Wineagency kommer även i fortsättningen drivas av ett särpräglande entreprenörstänk, där man bygger upp goda relationer, inte hierarkier. Här avslutar Ann med orden:
– Vi är producenternas förlängda arm in på den lokala marknaden, kan man säga. Jag arbetar också med viner som jag själv tycker om, vilket återigen pekar mot det personliga engagemanget. Oavsett om man är producent eller importör krävs ett passionerat intresse för vin.