Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

THU med och utvecklar innovativa implantat

Forskare vid Mittuniversitetet har tillsammans med käkkirurger vid Akademiska sjukhuset och Mälardalens sjukhus utvecklat en helt ny metod för individanpassade implantat. Metoden är revolutionerande i det att tiden för justering och anpassning av implantaten reduceras under själva operationen eftersom mycket görs i förväg i datorn.

Den nya metoden för utveckling och produktion av individanpassade implantat reducerar både operationstid och hypoxitid (tid då transplantatet är utan syretillförsel), med stora fördelar för både patient (ökad säkerhet) och sjukvårdspersonal (minskad operationstid).
– Med den här typen av digital planering och tillverkningsmetod ser vi även möjligheter att tillverka helt nya typer av implantat och proteser som inte existerar idag, säger Lars-Erik Rännar, som forskar i sportteknologi vid Mittuniversitetet.

De digitala modellerna som skapas i datorn används som underlag för tillverkning av implantatet i Mittuniversitetets världsunika laboratorium för friformsteknik. Tekniken fungerar som en tredimensionell printer där resultatet blir solida detaljer i biokompatibel titan.
– När det gäller medicinska applikationer har vi tidigare arbetat med design- och tillverkningsmetodik för höftimplantat, säger Lars-Erik Rännar. Det speciella med detta projekt är att vi på kort tid har nått fram till en välutvecklad metod som alla inblandade tror har en mycket spännande framtid.
Projektet ”Tekniska hjälpmedel vid idrottsskador och medicinska tillämpningar” har bl.a. som syfte att utveckla ett nationellt centrum för tillverkning av individanpassade implantat. Projektet är finansierat av Mittuniversitetet och EUs regionala strukturfonder.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind