Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

THU utvecklar framtidens vintersportsteknologi

För den som är nyfiken på en framtida karriär som produktutvecklare inom vintersportsegmentet är Sportstech rätt utbildning. Institutionen för teknik och hållbar utveckling (THU) erbjuder några av Sveriges främsta utbildningar inom teknik- och produktutveckling. Här finns flera olika orienteringar, och i samspel med regionalt näringsliv är vintersport och friluftsliv en självklar inriktning.

THU erbjuder utbildningar med starkt fokus på det regionala näringslivet vid Campus Östersund. Man erbjuder teknik- och ingenjörsutbildningar baserade på samma teorier som i övriga Sverige, men med ett speciellt inslag mot vintersport och friluftsliv.
– Hit söker sig studenter som bl.a. vill arbeta med produktion och utveckling inom sportsegmentet. Det finns många möjligheter, här på institutionen arbetar vi med allt från design till test av färdiga produkter, berättar prefekt Mats Tinnsten.

Sportstech, eller sportteknologi, är ett spännande program inriktat på innovativ produktutveckling inom sport- och upplevelseindustrin. Det är också unikt för Mittuniversitetet, ingen annan aktör har samma bredd utbildningsmässigt inom vintersportssegmentet som THU. Utbildningen ger studenterna de kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling i områden där människa och teknik samspelar, med speciell inriktning mot vinteridrott.
Man är även långt framme när det gäller forskning inom samma område, bl.a. studeras ny produktionsteknik för att kunna ta fram bättre utrustning och hjälpmedel för vintersporter.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind