Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

ThyssenKrupp leder utvecklingen inom Automotive

Tyska ThyssenKrupp Tailored Blanks är en av världens främsta tillverkare av lasersvetsade ämnen, som i all enkelhet kan beskrivas som skräddarsydda stålämnen för integrering i olika konstruktioner där fordonstillverkare är den viktigaste marknaden.

ThyssenKrupp Tailored Blanks Sverige AB ligger ett stenkast från Volvo Personvagnars anläggning i Olofström. Tillsammans med en rad underleverantörer utgör de båda drakarna en del av Blekingeregionens starka kluster som utgörs av verksamheter inom metallbearbetning och Automotive, där Olofström också anses vara en av Östersjöregionens främsta etableringsorter för företag inom just dessa branscher.

Robotiserad tillverkningsprocess
Spetsteknologi vävs samman med stor erfarenhet av metallbearbetning, komponentframställning och konstruktion i tillverkningen av svetsade ämnen, tailored blanks. ThyssenKrupp är efter drygt 20 år i branschen en ledande aktör när det gäller utvecklingen inom Automotive.
– Vi levererar framförallt till bilindustrin och den största delen av produktionen går till våra grannar Volvo Personvagnar, berättar VD Hans Jörg Ohler.
Tillverkningen bygger på en helt robotiserad produktionsprocess där råmaterialet som kommer in som s.k. coils klipps med hög hastighet och svetsas med laserteknik och skickas till pressning som sker hos kund.
Under 2009 – 2010 har ThyssenKrupp Tailored Blanks tillverkat över 2,5 miljoner svetsade ämnen till Volvos Personvagnars pressverk VCBC. Från klipplinjen levereras klippta ämnen till VCBC, Finnveden och EBP som alla befinner sig i Olofström.
– Vi ser nu fram emot ett utökat samarbete med Volvo, då vi ska börja leverera till Volvo Lastvagnar i Umeå. Vi levererar vårt första svetsade ämne inom tunga lastbilar och det ger en lyft till vår verksamhet, säger Ohler.

Förenar låg vikt med hög prestanda
Innan finanskrisen bedrevs tillverkningen på ThyssenKrupp Tailored Blanks i fem-skift, dvs. dygnet runt årets alla dagar. Volymerna trappade ner markant då den ekonomiska krisen var som mest påtaglig, men idag kan man tack vare en ökande orderingång leverera med tre-skift.
– Vi märker helt klart en stabilisering. Vi har väl förankrade kontakter med kunder och underleverantörer och kan tillsammans med dem utveckla lösningar för nya plattformar, förklarar Ohler.
Det ultimata målet för våra kunder är att reducera vikt och kostnader av deras produkter, samtidigt som man ser över säkerhet och prestanda. ThyssenKrupp Tailored Blanks bidrar med att framställa stålämnen med lägre vikt med laserteknik. Man förenar minst två olika tjocklekar och reducerar materialvikt där den inte behövs i den färdiga pressdetaljen.
– Om konceptet ”låg vikt” kan integreras redan i första ledet, där vi opererar, blir vinsterna påtagligt större både ekonomiskt och miljömässigt. Lättare bilar har en lägre bränsleförbrukning, och det är det främsta målet hos biltillverkarna idag.

Leder utvecklingen
ThyssenKrupp är en ledande ståltillverkare i världen. De driver ett omfattande forsknings- och innovationsarbete inom stål. Den senaste trenden är en ökad användning av nya hållfasta material med förbättrad prestanda. Boron-stål kommer att användas vid varmformning i framtidens biltillverkning. Idag levererar ThyssenKrupp Tailored Blanks svetsade ämnen till kallformade pressdetaljer i alla Volvo Personvagnars modeller.
– Framtiden ser ljus ut, det är otroligt spännande nu när vi börjar samarbeta med Volvo Lastvagnar i Umeå, säger en leende Hans Jörg Ohler avslutningsvis.