Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Tidaholm satsar på kompetens

Nu satsar Tidaholms kommun på kompetenshöjande aktiviteter, som ska skapa förutsättningar för företagen och deras medarbetare att utvecklas.
– Med vår kompetensutveckling vill vi möta förändringar i näringslivet, säger Peter Lidström, näringslivschef på Tidaholms kommun.

Tidaholm har ett bra läge mellan Stockholm och Göteborg och är en av 15 kommuner i Skaraborg. Det geografiska läget har inneburit etableringar av såväl renodlade logistikföretag som serviceföretag till industrin.
Här finns också en mycket nära relation mellan kommunen och det lokala näringslivet. Den har byggts upp under många år och hålls levande i en ständigt pågående dialog. Det betyder att vägen från idé till handling ofta blir oväntat kort.
– Vi har en bra mix av stora och små företag och ofta jobbar de i nätverk för att komplettera varandra och byta kunskap, säger Peter Lidström.

Lång industritradition
Tidaholms Bruk och Vulcans Tändsticksfabrik lade grunden för den industritradition som ännu lever kvar. Tändsticksfabriken finns fortfarande kvar, nu med Swedish Match som ägare.
Kommunens näringsliv är i dag en stor underleverantör till den mekaniska industrin. Det lokala näringslivet står inför ett stort omställningsarbete för att hänga med i en allt snabbare utveckling med nya krav.

Kompetensutveckling
Om företagen ska vara konkurrenskraftiga framöver måste man stärka och bredda kompetensnivåerna.
– Vårt uppdrag är att samordna insatser för det lokala näringslivet. Kompetensutveckling är en överlevnadsfråga oavsett konjunkturläge, säger Peter Lidström.
Kompetensutveckling ska ske inom strategiskt viktiga kompetensområden av idag sysselsatt personal. Detta är speciellt viktigt för småföretagare som har stort behov av nätverk för att kunna utveckla företagen och entreprenörskap. Viktiga inslag är kompetensutveckling inom produktion och ledarskap.

Kvalitet i skolorna
I Tidaholm finns skolor på alla nivåer – från förskoleklass till vuxenutbildning.
– Vi har en modern gymnasieskola i hjärtat av Tidaholm och till högskoleorterna Skövde och Jönköping är det bara 30 respektive 55 minuter. Vår ambition är att utveckla ett gott samarbete med både skolor och näringsliv i Skövde och Jönköping, säger Peter Lidström.

En småstadsidyll
Tidaholm är en riktig småstadsidyll. Många kvarter har klarat sig bra genom renoveringstider – trähus, verkstäder och grönområden har kvar sin charm.
Butikerna i centrum är personliga och lättillgängliga och utbudet är mycket större än man kan tro. På senare år har flera nya verksamheter etablerat sig som stärker handeln.
– Tidaholm är en aktiv småstad, där inget är omöjligt. Och tidaholmarna är stolta över att vara tidaholmare, säger Peter Lidström avslutningsvis.