Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tillsammans, resultat och handlingskraft är ledord för Västerås stad

Jag jobbade många år inom Västerås stad, fortsatte min yrkeskarriär under tio år på Gotland och landade för ett år sen igen som stadsdirektör i Västerås stad. Jag såg direkt jag kom tillbaka vad mycket bra som görs i Västerås. Och det som direkt slog mig: vad bra vi är på att samarbeta för att uppnå våra mål. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för invånare, besökare, företag – alla.

I Västerås pågår ett stort antal satsningar. Vi bygger för att vara bäst nu och för att vara ännu bättre i framtiden. Vi gör det tillsammans och vi gör det fyllda av handlingskraft.
Vi har alla olika ansvar för att få maskineriet att fungera, men när alla drar åt samma håll blir det enkelt att få allt att fungera. Friktion behövs, men samarbete är oljan som smörjer och binder samman. 

Västerås stads ansats är att alltid vara öppna för nya idéer, aktivt samverka och sträva efter att bibehålla kunskap och tradition. Västerås stad jobbar för att genom att få till tekniska landvinningar göra Västerås till en klimatsmart kommun att leva i. Moderna transportsystem och god infrastruktur ska bidra till ett enkelt, attraktivt och miljömedvetet liv. 

Västerås stad genomför insatser för att stötta och motivera våra ungdomar att finna sin bästa väg genom utbildning och kunna klara sin egen försörjning.
En av insatserna är skapandet av mötesplatsen Rework Västerås. Där möts kommun, landsting, högskola, näringsliv, ungdomar och alla andra intresserade i en öppen diskussion, om hur vi gemensamt kan utveckla staden Västerås. Västerås stad har axlat rollen att skapa ett övergripande projekt, där syftet är att varje elev i Västerås ska ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Vi vill stötta ungdomar och elever att göra medvetna val.

I Samhällskontraktet samverkar Västerås stad och Eskilstuna kommun framgångsrikt om forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola och äldreomsorg, tillsammans med Mälardalens högskola. Samhällskontraktet bidrar till att idéutveckling med stöd i forskning blir en naturlig del av vardagen, bland annat tack vare tydliga kontaktvägar.  
Vi strävar efter att höja kompetensnivån i regionen och i det arbetet har högskolan en betydelsefull roll för att väcka intresse för akademiska studier. Men det gör oss också attraktiva som kommun, när det gäller att attrahera företag som söker kompetent personal.

Västerås stad är en del av en teknikstad som sätter starkt fokus på modern teknik som genomsyrar allt från hemtjänst till robotar och automation. Vi har just lanserat en ny och snabbare kollektivtrafik vars drivmedel kommer från soporna från hushållen.

Vi gör allt detta, och mer därtill, tillsammans. Vi når resultat och vi visar handlingskraft. Och det kommer vi att fortsätta med, för att fortsätta göra bra saker för Västeråsarna – och alla andra som kommer i kontakt med vår stad.

Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad