Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Tillväxtföretag frontar för genomförandet av Sveriges klimatvision

Geoenergiföretaget Rock Energy bygger på ett framgångsrikt samarbete mellan två marknadsledare – Züblin Scandinavia, som erbjuder bl.a. djupgrundläggning och geoenergiborrning, samt Bravida, Sveriges största aktör inom el, ventilation och VVS. Rock Energy levererar energieffektiva lösningar baserat på geoenergi till slutkund, all kompetens och resurser finns in-house.

Allt fler fastighetsägare inser fördelarna med geoenergi, som sedan ett trettiotal år är relativt väletablerad på småhusmarknaden. Idag får merparten av de kommersiella fastigheterna i Sverige sin energi från fjärrvärme. Om man väljer att gå över till geoenergi finns det goda möjligheter att göra ekonomiska besparingar på mellan 50 och 75 procent.. Dessutom innebär geoenergi stora miljövinster då den knappt genererar några koldioxidutsläpp under produktionen.

Geoenergi behövs för att klara energimål
Geoenergi utgör helt klart en viktig resurs för att Sverige ska kunna förverkliga klimatmålet där andelen förnybar energi ska stå för 49 procent av den totala energiproduktionen år 2020. De flesta företag lever idag på att profilera sig miljömässigt, fastighetsbolag är inga undantag. Fastighetens värde ökar med miljöinsatser, dessutom kräver många hyresgäster att det finns miljövänliga alternativ eftersom det stärker deras egna varumärken.
– Det finns många fördelar med geoenergi, en annan aspekt är att man som fastighetsägare blir energimässigt oberoende eftersom man redan tryggat sin egen produktion, kommenterar Rock Energys marknadschef Fredrik Land.
För bergvärmeanslutna privata villor är återbetalningstiden för investeringen relativt lång, mellan sju – tolv år. Rock Energy vänder sig uteslutande till kommersiella aktörer som även har kylbehov som ger en återbetalning på enbart fyra – 10 år.
– Vi levererar nyckelfärdiga lösningar med stort kundperspektiv. Inom en snar framtid kommer europeiska certifieringar för gröna byggnader att bli standard även i Sverige. Då är geoenergi ett givet alternativ för hållbarhet och långsiktighet – dessutom med kort återbetalningstid, fortsätter Land.

Nyckelfärdiga lösningar
Geoenergi tar tillvara på energi ur berggrunden och är idag ett utav de mest miljöanpassade och kostnadseffektiva sätten att värma och kyla byggnader på idag.
– Tidigare har branschen präglats av många mindre aktörer som levererat delar av lösningen som kunden själv var tvungen att knyta ihop. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga lösningar och var en av de första inom branschen, understryker Fredrik Land.
Rock Energy kan nu genom samarbetspartnersäven erbjuda geoenergi utan kapitalinsats – kunderna finansierar installationen genom att betala för förbrukad energi istället. Detta är ett stort steg in i den hållbara framtiden – allt talar för geoenergins spridning framöver.