Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Tingsryds kommun, där livet är härligt!

I Tingsryds kommun vilar det lokala näringslivet på en stabil bas av omkring 1 300 företag och organisationer. De flesta företagen är små och privatägda. Tillsammans med långsiktig näringslivsutveckling i hela kommunen har det resulterat i en stor bredd avseende såväl branscher som lokalisering. Genom att kommunen är småskalig är våra beslutsvägar och handläggningstider korta. Myndighetsutövningen fungerar smidigt eftersom alla samarbetar för att resultatet ska bli optimalt.

Företagsmixen i Tingsryds kommun är mycket bra då den är jämt fördelad
mellan tjänstesektor, tillverkande företag, handel och de areella näringarna
som jord- och skogsbruk inklusive sågverk samt turism.Turismen går framåt och ökar stadigt från år till år tack vare framåt entreprenörer med spännande produkter. Kommunen är naturskön och genomkorsas av långa kanot- och vandringsleder.

Redan när man närmar sig Tingsryd öppnar sig landskapet och den vackra sjön Tiken breder ut sig. I kommunen finns det 200 sjöar och därtill tolv naturreservat.

Tingsryds kommun har drygt 12 000 invånare, varav cirka 2 900 bor i själva Tingsryd. Kommunen har sju kommundelar och kan erbjuda industrimark i samtliga orter.Vårt mål är att hela kommunen skall leva och vi arbetar därför med att skapa goda förutsättningar i hela kommunen. Tingsryd ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd från Ronneby, Karlshamn, Karlskrona och Växjö.
Tingsryds industristiftelse och TUFAB kan hjälpa till med finansiering av byggnationen så att nyetablerade företag kan välja att hyra såväl byggnad som tomt under en kapitalkrävande utvecklingsfas.

Ett exempel på tjänstesektorn är Trehörna Omsorger AB. Det är en enskild omsorgsverksamhet där företaget har 77 vårdplatser och 250 anställda och är den största privata arbetsgivaren i Tingsryds kommun. Till företagen med ledande varumärken hör Nelson Garden AB till samt Hammarplast Consumer AB, Ryds båtindustri AB, Linder aluminiumbåtar AB, Holtab AB, Jitech AB och Konga bruk AB. För landets alla hästintresserade är Börjes i Tingsryd ett begrepp. Företaget har varuhus, postorder- och webbutik med ett brett sortiment av hästsportartiklar.Ur handelssynpunkt är Tingsryd en centralort med ett stort upptagningsområde och mycket bra utbud!

För den som vill bo och/eller arbeta i Tingsryd finns det bra etableringsmöjligheter. När det blev möjligt att stycka av lant- och skogsbruksfastigheter är det fler som har bosatt sig naturskönt för att leva livet på landet och samtidigt ha tillgång till ett brett näringsliv med god arbetsmarknad och kommunal service.