Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

TKI – totalleverantör inom ventilation och klimatanläggningar

TKI verkar inom ett växande segment inbegripande luftbehandling, värme och sanitet samt kyla inom offentliga och kommersiella miljöer. På uppdrag av processindustrin utför TKI även VS- och kylinstallationer samt erbjuder tillhörande service och underhåll. TKI utmärker sig också genom att mycket effektivt kombinera det lilla företagets flexibilitet med det större företagets resurser.

TKI har en stark ställning framförallt i mellersta och norra Sverige med egna kontor från Stockholm till Skellefteå. Huvudkontoret finns i tillväxtbenägna Umeå.
– Här i Skellefteå etablerades verksamheten 1996, berättar Anders Berglund distriktschef för affärsområdet Ventilation. Vi bedriver långvariga samarbeten där flera av våra kunder har varit med sedan starten. Idag samarbetar vi med alla de stora industriella och offentliga aktörerna i regionen såsom Skellefteå Kraft, kommunen, landstinget, Boliden, Polaris och Martinsons. Samt med rikstäckande byggnadsföretag och mindre lokala byggentreprenörer.

Styrkan ligger i det breda tjänstesortimentet
Anders förklarar att företaget också haft en god tillväxt i Skellefteå sedan starten för 15 år sedan. Inom TKI tar man tillvara på varandras kompetens och kan därmed erbjuda helhetslösningar för kunden.
En av TKI:s främsta styrkor är det breda sortimentet av tjänster där man i princip kan anta allt från standarduppdrag och enstaka installationer av exempelvis klimatanläggningar till stora utmaningar i form av totalentreprenader med kompletta installationer av system som ska kunna försörja mycket stora industrier med värme/kyla, som exempel.

Säkerställer kvalitet och kontinuitet med egen personal
TKI utför största delen av installationerna med egen personal för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Med över 130 anställda har TKI tillgång till framstående specialistkompetens när det behövs, exempelvis inom renrum för läkemedelsindustrin och sjukhusmiljöer. TKI är även licensierade för att kunna utföra installationer av medicinska gaser inom sjukhus och laboratorier.
Som certifierad anläggarfirma kan TKI även installera, besiktiga och driftsätta sprinkleranläggningar.
När det gäller luftbehandling erbjuder TKI installationer av allt som rör ventilation och inomhusluftklimat för alla typer av offentliga byggnader, hotell, bostäder och industrilokaler.
– Det är framförallt inom totalentreprenader som vi mycket effektivt kombinerar det lilla företagets flexibilitet med det större företagets resurser. Vi vårdar både vår egen personal och våra kundrelationer med vårt sätt att arbeta, poängterar Anders Berglund som avslutning.