Ons 29 mar / År 41 / Nr 1 2023

Träbyggande har enorm betydelse för Växjö som Europas grönaste stad

Växjö kommun arbetar på bred front för att få kallas Europas grönaste stad. Projektet Trästad 2012 är ett medvetet val där kommunen har för avsikt att integrera mer trä som byggnadsmaterial i allt fler projekt. Kommunalråd Bo Frank berättar att inom vissa stadsdelar får enbart trä användas för nybyggen, och man söker också kombinera träbyggnad med smarta lösningar för lägre energikonsumtion.

För att trygga en hållbar utveckling undersöker Växjö kommun möjligheter för att kombinera träbyggande med teknik för ökad energieffektivitet. I Växjö finns redan ett flertal passivhus, och man planerar nu för byggnation av plushus inom en femårsperiod. Då kommer nästa utmaning: att bygga ut infrastrukturen så att energin från plushusen kan levereras till det allmänna elnätet. Bo Frank förklarar:
– Trästad 2012 är ett led i våra ambitioner för Växjö som framstående kommun när det gäller gröna lösningar med hjälp av modern teknik. Till vår hjälp har vi ett stort antal aktörer som engagerar sig för att skapa en hållbar framtid. Tillsammans med näringsliv, högskola och myndigheter kan vi skapa något mycket kraftfullt som stärker hela regionen, på sikt hela Sverige med tanke på att gröna värden även alstrar besökare, skapar en bra grogrund för export och därmed föder nya näringar.

Technical Visits stärker regionen
Växjö kommuns miljöarbete drar till sig intresse från hela världen och varje vecka besöker internationella delegationer staden för att lära sig mer om miljö, klimat och bioenergi, bland annat. Studiebesöken kallas Technical Visits, och är en viktig del i att sprida Växjös samlade kunskaper.
– Tillsammans med akademi och näringsliv har vi även bildat Sustainable Småland, som framöver ansvarar för alla Technical Visits till Växjö och regionen.
Sustainable Småland är en affärsskapare av hållbara tjänster, produkter och system för en global marknad. Föreningen förmedlar affärer till medlemmarna som genomför uppdragen och projekten. Föreningen utnyttjar draghjälpen som begreppet Europas grönaste stad ger i form av Technical Visits till Växjö med omnejd.
– Starka styrmedel på lokal nivå gör att vi kan leda bra miljöarbeten lokalt. Vi har också en önskan om att regeringen ska återinföra program för energi-och miljöomställning för kommuner. Att införa klimatprogram skulle naturligtvis tjäna som en morot för vidare utveckling även gällande träbyggande, understryker Bo Frank som avslutning.