Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

TracTechnology ser ökade möjligheter på världens största köttmarknad

Kraven på förbättrad kontroll över livsmedels och råvarors ursprung skärps kontinuerligt på global nivå. I Sverige har vi en lång tradition av hög kvalitet och kontroll över hela produktionskedjan inom livsmedelsindustrin, vilket ger oss ett försprång nu när både USA och EU skärper reglerna kring hur livsmedel får hanteras. TracTechnology fokuserar på IP (Intellectual Property) och tillhandahåller licenser till företag och organisationer som verkar inom livsmedelsbranschen.

TracTechnology etablerades 2002 och har på en mycket kort tid lyckats etablera en unik position på den svenska marknaden. Tunga aktörer som LRF, Scan och Svenskt kött har under 2010, tillsammans med samtliga stora livsmedelskedjor, kommit överens om gemensamma åtgärder för skärpt ursprungsmärkning.
TracTechnology erbjuder med sin lösning MeatTrac en patenterad metod för att elektroniskt spåra köttprodukter genom hela förädlingskedjan från uppfödare till butik. Genom dotterbolaget TracTechnology Solutions verkar koncernen inom flera segment med skräddarsydda RFID baserade system för säkerhet och passerkontroll som kan integreras där de behövs.

Nya krav påskyndar införandet av elektronisk märkning
Konsumenterna förutsätter att alla livsmedel är säkra. Butikerna ställer därför i sin tur mycket höga krav på sina leverantörer och livsmedelsproducenterna måste därför ständigt uppgradera sin verksamhet för att kunna möta de ständigt ökande kraven.
De nya kraven för ursprungsmärkning och spårbarhet kommer generellt att påskynda processen för alla aktörer inom livsmedelsindustrin att införa elektronisk märkning. TracTechnology hjälper livsmedelsföretagen med lösningar som ger full kontroll och spårbarhet genom hela produktionskedjan. TracTechnology står för marknadens mest pålitliga teknik gällande livsmedelskontroll och säkerhet, där djuren märks elektroniskt och all data lagras kontinuerligt från uppfödning till slakt och vidareförädling. Den elektroniska märkningen möjliggör för spårning både framåt och bakåt i produktionsprocessen i realtid.

Ökade möjligheter på världens största köttmarknad
Jordbruksverket säljer sedan början av 2010 elektroniska öronmärken för djuridentifikation. Systemet införs nu även i andra länder inom EU, vilket innebär ökade möjligheter för TracTechnology. Även om själva öronmärkningen inte lagrar information så identifierar den individuella djur, vilket är en förutsättning för TracTechnologys system.
TracTechnologys VD Hans Lewin ser ökade möjligheter även i USA, världens största marknad för köttprodukter, i och med strängare krav för spårbarhet även här. TracTecnology etablerade dotterbolaget TracTechnology Inc för att ta hand om den amerikanska marknaden redan 2008, och man har även överlåtit det amerikanska MeatTrac patentet till dotterbolaget som i egen regi bearbetar ett stort antal potentiella kunder på den amerikanska marknaden och helt ägnar sig åt försäljning av licenser här.

Blickar österut
TracTechnology utvecklade och patenterade metoden för elektronisk spårbarhet av köttprodukter innan den här typen av lösning var normen. Idag har företaget ett försprång eftersom man var så tidigt ute, inom fem år kommer elektronisk spårbarhet troligtvis att vara standard över hela Europa och Nordamerika.
– Vi undersöker nu möjligheter för att etablera samarbete med ryska jordbruksministeriet. Vi tror på en stadig tillväxt och fortsätter att driva utvecklingen inom vårt område. Vi har en stark position på marknaden som vi har för avsikt att förvalta, vi siktar dessutom på nya marknader i framtiden och har således börjat inleda samarbeten med ryska myndigheter, sammanfattar Hans Lewin som avslutning.