Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

TrainDrivers – landets vassaste lokförare till branschens bästa arbetsgivare

Järnvägstransporter är vår tids bästa lösning ur miljösynpunkt, både för gods- och persontrafik. Det har satts upp nationella mål som i framtiden ska främja ökad användning av järnvägen som slagkraftigt alternativ där fokus ligger på hållbar utveckling. För att klara de högt uppsatta miljömålen måste transportköpare se om sitt hus när det gäller val av transportslag. Allt talar för en kraftig utveckling av järnvägen, och då måste branschen också förses med kompetent arbetskraft som kan sköta transporterna. TrainDrivers fixar uppdraget.

TrainDrivers har ett stort nätverk av erfarna och drivna lokförare. Företaget etablerades 2005 av nuvarande VD Janne Berg tillsammans med nio lokförare. Idag har TrainDrivers ett 30-tal lokförare att hyra ut och verksamheten rullar på för fullt.
– Vi samarbetar med operatörer över hela Sverige och om vi en gång fått in en fot hos en aktör så stannar vi där, upplyser Janne. Vi utgör en ren resurs för tågoperatörerna, vi har tillgång till specialistkompetens som ofta kan vara helt avgörande för den fortsatta driften av våra kunders verksamhet.

Lokförare – ett framtidsyrke
Allt talar för järnvägen – men då måste infrastrukturen också vara bästa tänkbara, och till det hör en god och konstant tillgång till kompetent arbetskraft. Arbetstiteln lokförare har fått en helt ny innebörd, vi talar nu om unika möjligheter inom ett särpräglat framtidsyrke.
– Vi rekryterar i princip hela tiden, fortsätter Janne. Vi har starkt bidragit till att föryngra lokförarkollektivet eftersom vi satsar på att själva vidareutbilda vår personal. Kunderna värdesätter vår kompetens och flexibilitet, vi kan köra alla typer av järnvägstransporter inklusive specialvagnar för reparationer som exempel.

Överträffar kundens förväntningar
TrainDrivers ser till så att kundens verksamhet alltid rullar på, även vid extrema tillfällen och med kort varsel.
– Jag vågar påstå att vi ställer upp för kunden i alla väder, och för att klara det måste vi ha tillgång till kompetens hela tiden. Vi har etablerat oss som en problemlösare och levererar det vi lovar, eller helst ännu mer. Att överträffa kundens förväntningar är lite som vårt motto – att rekrytera landets vassaste lokförare till branschens bästa arbetsgivare, säger Janne Berg med eftertryck.
TrainDrivers har fått erfara en stadig expansion sedan starten, och den goda tillväxten tycks hålla i sig. Janne tror på en ännu kraftigare ökning framöver grundat på goda utsikter för järnvägens fortsatta utveckling i vårt land.