Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tramek – viktig länk i den svenska basindustrikedjan

Familjeföretaget Tramek AB i Karlshamn drivs idag av andra generationen och det märks tydligt att kvalitetstänkande och yrkesstolthet gått i arv. Tramek är en viktig länk i Sveriges basindustrikedja som tillverkare av allt från växellådor i mindre skala till stora mekaniska komponenter för användning inom exempelvis offshorebranschen.

Tramek grundades i slutet av 1980-talet i Karlshamn som en avknoppning ur ett annat företag som tillverkade produkter inom transmission.
– Redan från början specialiserade vi oss på legotillverkning av komponenter inom transmissionsområdet. Under årens gång har vi utvecklat vårt kunskapsområde och vi är nu en heltäckande problemlösare med kompetens inom alla områden som rör mekanisk bearbetning, berättar VD Ola Sernelin, som styr bolaget tillsammans med sin fru Bodil och kompanjonen Jonas Stridh.

Investeringsintensiv verksamhet
Ola berättar vidare att planering och tillverkning av specialkomponenter i större skala är ett växande verksamhetsområde där man hoppas på ytterligare utveckling framöver.
För att möta en ständigt ökande efterfrågan har man bl.a. investerat i en begagnad bäddfräs samt två nya CNC-svarvar från Haas. Nyligen beställdes även en ny fräsmaskin från samma leverantör. Den uppdaterade maskinparken innefattar även kuggfräsmaskiner, arborrverk, kilspårsmaskiner och svetsutrustning.
– Tack vare våra investeringar kan vi hålla korta ledtider. Den moderna utrustningen säkerställer en jämn produktion med färre manuella efterkontroller tack vare en mer avancerad styrning i utrustningen.
De moderna CNC-maskinerna har fler bearbetningsmöjligheter och Tramek kan därför sköta en större del av tillverkningen själva. Nu kan man exempelvis fräsa s.k. splines direkt i svarven vilket var ett moment som tidigare lades ut på underleverantörer.
– Vi undersöker nu möjligheterna till att uppdatera även andra delar av produktionen. Vi ser att marknaden börjar stabiliseras och därmed ökar även tillväxtpotentialen. Vi kommer dock aldrig att bli stora serietillverkare, det är inte vår nisch. Vi kommer istället att fokusera mer på att förädla vår kompetens inom transmissionsområdet.

Allt inom transmission
Tramek kan hantera allt inom transmission, från nytillverkning och ombyggnader till renovering och underhåll.
– Vi har kontakter och samarbetspartners världen över. I kombination med egentillverkning och service kan vi ta oss an i princip vilket projekt som helst. Vi servar industriella växellådor och kringliggande system, men vi kan även tillverka helt nya komponenter efter specifikation. Vi gör allt från att renovera och modernisera större processanläggningar till att tillverka och leverera kompletta system för mekanisk bearbetning, förklarar Ola.

Förebygger driftstopp
Driftstopp kostar stora summor oavsett verksamhetsområde. Att underhålla producerande enheter regelbundet borde därför vara en självklarhet. Tramek vill utveckla det egna verksamhetsområdet för att på sikt kunna erbjuda snabb och effektiv service vid driftstopp, men även i förebyggande syfte. Genom att ta kontakt med Tramek i tid kan företagen spara stora resurser, och känna sig trygga i att tillverkningen rullar på som vanligt.