Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Tranås Skinnberedning står för närproducerat med känsla, kvalitet och kontinuitet i gediget svenskt hantverk

Traditionell skinnberedning är ett gammalt hantverk som förvaltas och förädlas i Tranås i nära samarbete med fårbönder från hela landet. AB Tranås Skinnberedning är idag Sveriges enda fabriksberedning för tvättbara får och lammskinn, genom anläggningen passerar årligen uppemot 60 000 fårskinn. Man har även kunskap och kapacitet för att bereda nöthudar. Skinnberedningen i Tranås och därmed Sverige har en mycket stor betydelse för en fortsatt hållbar utveckling, speciellt med anpassning av gröna metoder och en fortsatt tillgång till högkvalitativa beredningstjänster. Just för att man ser till helheten från djuret på bondens gård till skinnet i kundens soffa.

Under sin resa genom beredningsfabriken genomgår skinnet ca 35 olika moment, där flera fortfarande utförs manuellt på traditionellt vis. Det är just det genuina hantverket som gör den stora skillnaden, det blir en helt annan kvalitet och känsla i skinnen som verkligen uppskattas av kunderna.
– Vi står för en kvalitet och ett hantverk som höjer värdet i våra kunders produkter. Vi kan med andra ord vara behjälpliga i marknadsföringen av produkterna, bl.a. genom att vi förser samtliga skinn med en kvalitetsstämpel som garanterar att beredningen gått till på rätt sätt med metoder som länge ansetts vara miljömässigt hållbara, poängterar Ulf Axelsson, VD Tranås Skinnberedning.

Anrik verksamhet
Tranås Skinnberedning har bedrivit verksamheten i nuvarande regi i drygt 20 år, men hantverket bakom beredningen har betydligt längre anor än så. Grunden till AB Tranås Skinnberedning lades redan i slutet av 1800-talet.
– Vi är stolta över att kunna presentera en helsvensk produkt som bygger på tvättbara kvalitetsskinn. Vi arbetar sedan en tid tillbaka enbart med får- och lammskinn. Vi får idag skinn från hela Sverige och har långvariga, goda relationer med fårbönder landet runt, berättar Axelsson vidare.

En upplevelse i traditionellt hantverk
Utöver de traditionella beredningsmomenten erbjuder man även ullfärgning, mockafärgning, vaxning och nappatering i samma anläggning. Fabriken är öppen för besök året runt, en riktig upplevelse för den som vill lära sig mer om hur kvalitativ skinnberedning går till.
– Vi strävar som sagt efter goda relationer där våra kunder känner trygghet i att lämna sina skinn till oss. Vi arbetar med värden som långsiktighet, hållbarhet och kvalitet vilket märks i slutprodukten som är kvalitetssäkrade rena skinn, säger Ulf Axelsson.

Omtyckt svensk produkt
Tvättbara får- och lammskinn är en omtyckt svensk produkt som går hem, både bland oss svenskar och hos besökare från andra länder. Om man som fårbonde satsar på rätt ras och sköter uppfödning på rätt sätt, samt tar hand om de fina skinnen så går det att skapa bra lönsamhet i skinnförsäljningen. I detta vill Tranås Skinnberedning vara partnern som går att lita på då det genuina hantverket behålls i Sverige, detta höjer skinnens värde ytterligare. Värdet Tranås Skinnberedning vill stå för är inte bara ekonomiskt utan också ur miljösynpunkt, som enda riktigt bra alternativ för tvättbara får- och lammskinn tack vare att företaget ligger i Sverige.