Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Transporter – mer än bara varuförflyttning

Transporter är idag så mycket mer än bara en varuförflyttning mellan två destinationer. En del grundläggande är samma idag som det alltid har varit, till exempel att godset måste komma fram till rätt kund och utan skador. Men idag är det helt andra krav på transporterna. Det ska i många fall hämtas och levereras i vissa tidsfönster, det kan vara stöldbegärligt eller det kan vara gods som är känsligt för kyla, värme eller stötar.

Det kan krävas en särskild utbildning för att få transportera gods eftersom såväl avsändare som transportörer och chaufförer berörs av ett omfattande regelverk.
För LOADIT i Lidköping är det viktigt att allt runt omkring transporterna är enkelt för kunderna och att de kan känna sig trygga med sitt val av transportör.
LOADIT har funnits på marknaden sedan 1996 med affärsidén att för kunderna stärka och utveckla deras logistik i syfte att ständigt öka kundnyttan och servicegraden samt att minska kostnaderna för logistiken och på så sätt stärka kundernas konkurrenskraft.
Företaget erbjuder såväl traditionella logistiktjänster som transport, lager och spedition, men också mer avancerade tjänster, såsom analys av nuläget av sin logistiksituation och rationaliseringsförslag inom området.

Ett strategiskt läge
LOADIT, som har ett strategiskt läge vid Hovby Flygplats i Lidköping, startades av Rasmus Helgesson 1996. Han tog time out från bolaget i tio år då han jobbade i ledande ställning som köpare av logistiktjänster i större företag. Idag driver han återigen det framgångsrika Lidköpingsföretaget med fem anställda.
– Vi har en stark drivkraft och strävan att tillfredställa våra kunders logistikbehov. Hög kvalitet i utförda jobb har alltid gällt och kommer alltid att gälla, säger Rasmus Helgesson.
LOADIT´s passion för logistik är genuin och medarbetarna drivs av att varje dag överträffa kundernas förväntan.
Företaget erbjuder såväl traditionella logistiktjänster som mer avancerade tjänster till företag som har behov av analys översyn av sina logistikprocesser.

Loadits tjänster:
1. Transport Sjö-Land-Flyg
2. Spedition
3. Lager
4. Konsultationer
• Analys, förslag till rationaliseringar och implementering av nya logistikprocesser
• Upphandling av större logistikavtal
• Bistå i affärer gällande ansvarsfrågor i transporten mellan köpare och säljare

Ingenting är omöjligt
– Alla uppdrag är lika viktiga för oss. Ingenting är omöjligt, vare sig det gäller mindre transporter eller större internationella logistikuppdrag, säger Rasmus Helgesson.
Affärsiden hos LOADIT är att stärka och utveckla logistiken för kunderna i syfte att ständigt öka kundnyttan och servicegraden, såväl internt som externt. Dessutom vill man minska kostnaderna för logistiken och på så sätt stärka kundernas konkurrenskraft.
– Alla våra transportuppdrag är satellitövervakade och vi har koll på både position och temperatur. Dessutom kan vi erbjuda våra kunder bevakning på deras sändningar med väktare och/eller polisutryckning vid larm från förare eller satellitsystem. Det gör att vi har fullständig kontroll över godset, säger Rasmus Helgesson.
Framtidsvisionen för Rasmus och LOADIT är att öka verksamheten med bibehållen kvalitet och service.