Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Trästad 2012 ett ypperligt tillfälle för Moelven City att göra entré

Som koncern erbjuder Moelven helhetslösningar för utveckling av hela samhällen och hållbara städer. Moelvens limträfabrik i Töreboda utvecklar lösningar för komplexa konstruktioner såsom broar och flervåningshus. Moelven Byggmoduler levererar prefabricerade lägenheter och Moelven Eurowand erbjuder flexibla systemväggar i glas och trä för offentliga och kommersiella miljöer. Tillsammans skapar de olika företagen för Moelven City, lösningar för framtidens hållbara samhälle.

Vad man än vill bygga i trä kan lösningen fås från Moelven.
– Som koncern har vi ett väldigt starkt erbjudande, säger Johan Åhlén, projektchef vid Moelven Töreboda, inledningsvis. Moelven har som exempel levererat ett antal träbroar runtom i Sverige, bl.a. landets största träbro som förbinder Stockholm och Solna. Vi har också levererat lösningar för flerbostadshus, äldreboenden, förskolor och skolor. Med tiden så har visionen om Moelven City vuxit fram och genom detta slagkraftiga erbjudande står vi för en helhet som gör oss unika på marknaden.

Träets fördelar
Moelven levererar färdigbearbetade komponenter vilket effektiviserar arbetet på byggarbetsplatserna. Att bygga i trä innebär många fördelar. Förutom de uppenbara miljöfördelarna med ett material som baseras på en förnyelsebar råvara får man dessutom ett material som är formstabilt och står emot brand bättre än många andra byggmaterial. Trä är också mycket estetiskt tilltalande och ger unika arkitektoniska möjligheter.
– Trots de många fördelarna med trä så har vi fortfarande stora utmaningar framför oss. Tradition är troligtvis vår främsta utmaning. Byggtraditionen i Sverige är väl rotad, vi måste tänka nytt om vi ska lösa klimatfrågan och klara de högt uppsatta miljömålen. Vi ser en större acceptans och nyfikenhet nu gällande träbyggnationer, det tycker vi är oerhört positivt. De senaste fem åren har höghusbyggande i trä blivit riktigt stort i Sverige, och vi ser samma utveckling för träbroar, berättar Johan Åhlén.

Ett samhälle uppbyggt av trä
Träkonstruktioner från Moelven finns överallt i samhället, vi passerar förbi och genom dem kanske utan att tänka på det. Den stora vänthallen vid Stockholms centralstation bärs upp av limträbalkar som levererades av Moelven Töreboda redan 1925. Universeum i Göteborg är också uppfört med limträstomme, liksom stora delar av det nya handelsområdet Stallsiken i Skövde.
Hela Sverige är på gång med träbyggnationer. Användning av trä i kombination med ett bärkraftigt skogsbruk motverkar den globala uppvärmningen. Moelven hämtar råvaran från hållbart skogsbruk nära sågverken, hela timmerstocken används och transporter hålls till absolut minimum. Trä utgör grunden för hela Moelvens verksamhet och i samband med Trästad 2012 får man ett ypperligt tillfälle att sprida koncernens kompetens vidare, kunskap som grundas på nästan ett sekel av erfarenheter från avancerade träkonstruktioner.