Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Tre generationer fixar tuffaste entreprenadjobben

Familjeföretaget Mörrums Gräv AB omfattar tre generationers kompetens inom branschen, är en av Blekingeregionens mest tillförlitliga leverantörer av entreprenad- och transporttjänster samt är självgående genom att man utför reparationer och underhåll av egna maskiner.

Rolf Olsson etablerade verksamheten 1981, maskinparken utgjordes då av en grävmaskin som Rolf körde själv. Utvecklingen gick snabbt framåt och i slutet av 1980-talet började sonen Joachim i företaget.
Idag har man 30 anställda, inklusive Rolfs barnbarn Jimmy, och man går raskt mot en vidare utveckling med en kontinuerlig modernisering av maskinparken, vidareutbildning av personalen och nya samarbetspartners.
Tjänsteutbudet omfattar bl.a. markarbeten vid byggnation, grävning för infiltration och relaterade entreprenadarbeten. Mörrums Gräv levererar även produkter som grus, singel, makadam och matjord.

Heltäckande maskinpark
Rolf berättar att maskinparken idag består av ett 40-tal enheter, allt från entreprenadmaskiner, lastbilar och kranbilar till stubbrytare och fliskrossar. Med stor flexibilitet kan Mörrums Gräv även erbjuda utrustning för bl.a. stubbfräsning, räckeslagning och skutknackning, och man har tillgång till plåt/betongpulveriserare, lastbil med underbett för vägunderhåll samt kranbil med såg för hamling av större träd.
– Våra kunder består idag av allt från storföretag till kommuner samt inte minst privatpersoner. Vi arbetar fortfarande framförallt här i Blekinge, men kan även ta en del arbeten i övriga Sverige. Vi satsar framförallt på nära samarbeten med kunderna.

Självgående i det mesta
Mörrums Gräv utökar kapaciteten kontinuerligt och har ett stort försprång i det att man servar och underhåller sina egna maskiner. Vi har även ett bra samarbete med en annan aktör inom samma område, Björns Entreprenad, där vi vid behov kan hyra in tjänster exempelvis vid större reparationsarbeten.

– Genom att vi även har egna lastbilar för transport av material och maskiner är vi självgående och behöver inte köpa in den typen av tjänster, förklarar Rolf.
Företaget har tillstånd att transportera avfall inklusive farligt avfall samt ADR för tanktransporter. Verksamheten är även miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och 9001, har en sträng drogpolicy och innehar soliditetsrankning AAA.