Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Tre Well utvecklar framtidens förpackningar för läkemedelsindustrin

Tre Well Emballage AB är en heltäckande leverantör av kundanpassade förpackningsmaterial, certifierade lådor för farligt gods, förpackningar och lådor inredda med plast och wellpapp samt butiksdisplayer, skyltar och reklamartiklar med fintryck. Fabriken i Arlandastad konverterar ark av wellpapp och plast till smarta och funktionella emballage för alla typer av gods, bl.a. för användning inom läkemedelsbranschen.

Stockholmsetablerade Tre Well Emballage grundades redan 1969 genom att Lars Kriström fick agentur på fransk tredubbel wellpapp, som namnet antyder. Kriström fick senare även patent på speciella konstruktionslösningar inom tredubbel wellpapp, och man såg då möjligheten för detta flexibla och miljöanpassade material att ersätta de tyngre emballagen som exempelvis trälådor.
Det var så man började, och idag är Tre Well en av Norra Europas främsta producenter av inredda specialemballage. Via ett specialiserat datasystem kan Tre Well rita upp prototyper snabbt, och alla produktioner är genom tekniken kundunika lösningar.

Stark utveckling inom nischade marknader
Tre Well har utvecklats mycket de senaste åren i flera avseenden. Bland annat så har företaget gjort stora investeringar i lokaler och IT-system, och för att möta den moderna kundens strikta krav både vad gäller leverans- och miljösäkerhet har Tre Well certifierat hela verksamheten enligt ISO 9001 (kvalitetssäkring) och 14001 (miljöledning).
– Våra kunder kräver spårbarhet och kvalitet. Vi är godkända leverantörer för medicinsk industri och läkemedelsbranschen, ambitionen är att även vara förstavalet inom dessa krävande branscher, förklarar Kathryn Arnborg, VD och tillika ägare av Tre Well.
Tre Well levererar hela sfären av emballage – från minsta lilla visitkortslåda till specialemballage för att frakta ömtåligt gods – som exempelvis en nyproducerad bil. Tre Well är även certifierade för produktion av emballage för transport av farligt gods, här genomförs marknadens strängaste tester och Tre Well överträffar alltid kraven.
– Emballage för farligt gods (exempelvis kemikalier och medicinskt material) är en nisch som vi vill utveckla, påpekar Kathryn. Avsändaren har ett juridiskt ansvar för innehållet, därför är det så viktigt med rätt emballage.

I samarbete med iPack
Våra moderna emballage har genomgått en markant förändring. Dagens emballage ska vara attraktiva och säljande, de är påkostade och visar i det yttersta företagets ambition och budskap till kunderna. Tre Well samarbetar med Vinnovas Centre of Excellence iPack Center på KTH för utveckling av framtidens intelligenta förpackningar, där man förutsättningslöst arbetar med att utveckla elektroniska lösningar som ger nya sätt att få kommunikation mellan förpackning och dess användare längs hela transportkedjan.
– De nya emballagen har fler kriterier att uppfylla, och därför strävar vi efter att alltid befinna oss i utvecklingens framkant. Vi utvecklar framtidens säkra emballage för läkemedelsindustrin. Kostnadseffektiva sensorer kommer exempelvis att öka säkerheten, berättar Kathryn Arnborg.
Det låter hi-tech, och det är det också. Det intressanta är att det redan idag finns implementerat, och inom några år kommer detta troligtvis även att vara normen inom bl.a. medicin- och läkemedelsbranschen.