Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Trenova Center – anrikt industriområde och kontorshotell

Mitt i centrala Vänersborg förvaltar Trenova Center över 30 000 kvadratmeter lokal- och kontorsyta. Här möts företag inom ett stort antal branscher, idag samlas bl.a. utbildningsföretag, tjänsteföretag, elektronikindustri, verktygsmakare samt politiska organisationer och offentliga myndigheter inom Trenova Center.

Trenova Center förvaltar även ett historiskt arv i Vänersborg, fastigheten har anor som sträcker sig från 1850-talet då delar av byggnaderna tjänstgjorde som tändsticksfabrik.
Några år senare startade även AF Carlsson en skofabrik på området som under vissa perioder fram till nerläggningen 1969 var en av Europas största fabriker.
Omkring 100 år senare köptes området successivt av Televerket sedermera Telia som byggde upp en industri för att säkra telekommunikationen inom landet. År 2000 förvärvas området via Trenova Fastigheter AB av norska EMBRO AS och sedan dess ökat beläggningen markant vilket resulterat i att omsättningen mer än tredubblats.
– Våra norska ägare har drivit utvecklingen framåt och genom en offensiv satsning har man lyckats bygga ett mycket attraktivt företagscenter, säger Jan Wagnervik, tf VD för Trenova Center. Vi erbjuder förutom ändamålsenliga lokaler även mervärden i form av reception, konferensmöjligheter, telefoni, bredband etc. Vi är med andra ord ett fullservicecenter som på ett professionellt sätt hjälper våra hyresgäster med kontakt och kommunikation.

Över 500 personer inom Trenova Center
Trenova Center som ligger mitt i centrala Vänersborg fokuserar på att belägga området med personalintensiva verksamheter då området med sitt geografiska läge utgör en viktig del för stadskärnans utveckling. I dagsläget är cirka 500 personer sysselsatta inom området och målsättningen är att den siffran skall stiga ytterligare de närmsta åren.
Trenova Center har ett brett utbud av lokaler och erbjuder allt från enskilda kontor på 10 kvm till kompletta produktionslokaler med hela infrastrukturen på upp till 2 – 4 000 kvm. En av Trenovas styrkor är förmågan att tillgodose kundens önskemål och man har de senaste åren investerat närmare 45 miljoner i direkta kundanpassningar inom området.

Kompletterande utbildningscenter
2001 byggde Trenova om en äldre industribyggnad till ett toppmodernt utbildningscenter, totalt satsade Trenova cirka 30 miljoner på ombyggnaden som omfattade c:a 4 000 kvm.
Satsningen gjordes i samförstånd med kommunen och avsikten var ett långsiktigt samarbete för utbildning av vuxna i nära kontakt med näringslivet. Kommunledningen har dock valt att gå andra vägar och kommer istället att bygga nya utbildningslokaler inom kommunen.
Detta öppnar naturligtvis dörrarna för andra utbildningsaktörer på marknaden, säger Jan Wagnervik. Här finns idag 4 000 kvm moderna utbildningslokaler tillsammans med ett mycket intressant nätverk mot näringslivet. Vår förhoppning är att hitta en partner som kan se och förstå utvecklingspotentialen i en samverkan mellan utbildningsaktiviteter och företagsamhet/näringsliv. Detta är en av de viktigaste utmaningarna den närmaste tiden och vi tror kanske en av de viktigaste pusselbitarna för en lyckosam utveckling av inte bara Trenova Center utan även för den industriella utvecklingen i kommunen. Dessutom tror vi att en utveckling av området på detta sätt kommer att gynna stadskärnan och bidra till ett levande och attraktivt centrum i Vänersborg, säger Jan Wagnervik.

Roland Andersson
Maria Lind