Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Trioplast strävar efter en grön utveckling

Ett vinnande koncept kombineras med klimatsmart produktion. Trioplast satsar på en aktiv dialog och skapar långsiktiga relationer med kunderna, samtidigt som man eftersträvar att i mesta möjliga mån minimera produkternas avtryck på miljön. Med lokal närvaro över hela Europa levererar Trioplast rätt kvalitet i rätt tid genom en väl igenomtänkt logistik.

Trioplast utvecklar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial, hygienfilmer och specialanpassade filmer. Produkterna finns över hela världen, och man har en ledande position i Europa. Företagets mission är att utveckla produkter som kunderna behöver och efterfrågar, med optimala materialkombinationer som skonar miljön.
– Vi tar ett helhetsansvar både när det gäller kvalitet och miljö, konstaterar Hans Karlsson, marknadschef.

Hög teknisk kompetens
Trioplast har ca 1400 anställda varav 400 är verksamma i produktions- och säljanläggningen i Smålandsstenar. Här är det framförallt pallemballage och jordbruksfilmer som dominerar. I Smålandsstenar finns även en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar med att ta fram morgondagens emballeringsprodukter och specialfilm.
– Det råder en hög teknisk kompetens här, förklarar Hans. Vi utvecklar produkter som används i stort sett överallt, vi använder marknadens modernaste tillverkningsmetoder och här är det viktigt med rätt kompetens. Den största delen av vår produktion, ca 85 procent, går på export.

Investerar i klimatsmart produktion
Trioplast har sett en stadig årlig tillväxt i en tuff bransch. Genom att investera i klimatsmart produktutveckling har Trioplast ett klart försprång. Företaget värnar om långsiktiga relationer och man lyssnar på kunderna. Ett lysande exempel är den försträckta bobinlösa plasten Trioplast Coreless, som lanserades i våras.
Trioplast Coreless är en rulle sträckplast precis som tidigare varianter, men när plasten är förbrukad återstår inget restavfall – vilket betyder noll avfallshantering för kunden. En rulle Trioplus Coreless väger mindre än hälften än den konventionella handfilmen, vilket även förbättrar arbetsmiljön och hanteringen. Trioplus är dessutom en oerhört stark film som klarar det mesta – en optimal transportförpackning.
Framöver kommer Trioplast att lansera grön polyeten, produkter baserade på skogens förnyelsebara biomassa. I framtiden kommer den här typen av plast vara minst lika slitstark och flexibel som dagens oljebaserade variant.
– Det blir ytterligare ett stort steg framåt för Trioplast, förkunnar Hans Karlsson som avslutning.