Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Triple Steelix vill se Dalarna som en av Europas främsta regioner inom stål- och verkstadsindustri

Dalarna ska bli en av Europas ledande innovationsregioner när det gäller avancerad stålproduktion, industriell service och bearbetning. Triple Steelix har som ambition att driva utvecklingen framåt tillsammans med lokala företag. Genom olika stödinsatser, exempelvis tjänster förknippade med affärs- och produktutveckling samt marknadsföring, hjälper Triple Steelix företag som arbetar inom eller nära stålindustrin skapa ytterligare tillväxt, insatser som på sikt stärker hela regionen.

Triple Steelix är som en egen tolkning av det välkända begreppet Triple Helix, som avser samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin. Triple Steelix ska verka för att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen ännu starkare och internationellt konkurrenskraftig, för att på sikt göra regionen till en av Europas främsta inom området.
I takt med att industrin utvecklas och växer blir kompetensbehovet mer påtagligt, det råder brist på arbetskraft inom flera områden vilket ställer höga krav på företagen att bli ännu mer attraktiva som arbetsgivare.
– Vi arbetar tillsammans med näringslivet för att göra branschen mer attraktiv även för tjejer, omfattande ett regionalt utvecklingsprojekt med genusperspektiv för attraktivt arbete, berättar Hans Lundkvist, forskare inom Triple Steelix projekt GATT, som syftar till att göra företag med genusmedvetna och därmed även mer attraktiva för en bredare målgrupp.
Företag som arbetar med jämställdhet upplevs som mer attraktiva, både som arbetsplatser och som samarbetspartners för andra företag. Hans menar att företagen stärker sin profil genom att bli mer genusmedvetna, ett måste med tanke på dagens tuffa konkurrens om kompetent arbetskraft.

Vill sprida kunskap om hur branschen ser ut idag
Hans Lundkvist driver aktionsinriktad forskning för att driva fram konkreta resultat som kan appliceras på företag i verkliga case.
– Inom ramen för GATT har jag och docent Hanna Westberg provat med metod i workshops för att öka genusmedvetandet ute på företag. Vi vill också stärka tjejer i sina roller ute i arbetslivet och anordnar bl.a. inspirationsseminarier knutna till branschen.
Hans understryker också att en mindre segregerad arbetsmarknad skulle stärka hela Sverige. Enligt studier vid Högskolan Dalarna uppskattar de flesta människor ett blandat arbetslag med goda möjligheter att bygga relationer.

– Det råder fortfarande mycket förutfattade meningar om vad killar och tjejer klarar av, och visst är det svårt att ändra på sekellånga mönster. Vi vill uppmuntra företag till att ta vara på och välkomna mångfald, säger Lena Norrström, projektledare.
Dagens verkstadsindustri är långt automatiserad och högteknologisk. Den klassiska bilden av den mörka, smutsiga verkstadsmiljön lever dock kvar, och just därför måste företagen inom branschen arbeta ännu mer målinriktat för att sprida kunskap om hur branschen ser ut idag.