Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Tröga tillståndsprocesser kan bli ett hinder för Sverige

Foyen Advokatfirma har en lång tradition och djup kompetens när det gäller komplexa energi- och miljömål. Med väletablerade relationer och gedigen kunskap utgör byrån en naturlig partner och rådgivare inom allt från energiprojekt till miljöinvolverade projekt som exempelvis gruvetablering. Den största utmaningen för industri- och energiaktörer är dock de långa handläggningstiderna vid landets mark- och miljödomstolar, något som advokat Pia Pehrson uppmärksammar.

Det stora behovet av att effektivisera och förkorta handläggningstiderna vid miljöprövningsdelegationer och Mark- och miljödomstolar har påtalats av näringslivet under flera år. Idag är situationen så pass kritisk att många industri- och energiaktörer tvingas se sina projekt bli allvarligt försenade eller rentav gå helt förlorade på grund av att tillståndprocessen dragit ut för mycket på tiden.

Överbelastade prövningsenheter
Den främsta anledningen bakom förseningarna enligt advokat Pia Pehrson är tung byråkrati och underminerade prövningsenheter.
– Domstolar och länsstyrelser har helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att ta hand om alla tillståndsärenden som väller in. Som exempel kan vi ta Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt som är så överbelastad med gruvmål att handläggningstiderna överskrider två år. På dagens konkurrensutsatta globala marknad är detta är alldeles för lång tid, och med sådana ogynnsamma förhållanden finns det risk att viktiga investeringsprojekt istället hamnar utomlands där tillståndsprocessen går snabbare.
Foyen kan erbjuda ett brett kontaktnät och kompetens för att stötta industri- och energiföretag i det utdragna arbetet med ansökan om miljötillstånd. Man kan dock inte påverka handläggningstiden mer än att säkerställa att ansökan är i rätt ordning från början och så tydlig som möjligt för att underlätta för prövningsenheten. I första hand handlar det om att prövningsmyndigheterna behöver mer resurser för att kunna hantera alla miljöprövningar som strömmar in.

Ökad tydlighet underlättar
Pia Pehrson har varit verksam inom miljörätt med fokus på bl.a. vindkraft under drygt tio år.
– Vi kan förutom att stötta vindkraftsexploatören även bistå tillståndsmyndigheten med information. Just vindkraft är ett område som har mycket för- och emot riktat mot sig, det försvårar naturligtvis också tillståndsprocessen. Det måste finnas resurser för att hantera detta, och det gör det inte idag, konstaterar Pehrson.
Ett råd för att förenkla processen något är att man som exploatör gör sin hemläxa, satsar på förankring och acceptans samt och utför noggranna undersökningar , kanske rentav gör lite mer arbete än vad lagen kräver enbart för att underlätta processen längre fram.
Foyen har också varit med vid både utveckling och avveckling av kärnkraft och känner därför till båda sidorna. Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring det politiska spelet kring kärnkraft och därför är det viktigt med extra tydlighet i kommande tillståndsprocesser för nya reaktorer.

Behålla investeringar i Sverige
Sedan starten 1987 har Foyen etablerat sig som en av Sveriges ledande byråer. Det gäller inte minst inom miljörättsområdet.
– Det finns oerhört stora tillväxtmöjligheter inom svensk industri, inte minst inom gruvnäringen, där svårigheterna att få tag på sällsynta jordartsmetaller kan bli en jättechans för Sverige. Det stora problemet är återigen de långa handläggningstiderna hos mark- och miljödomstolarna. Om kapitaltunga investeringar ska stanna i Sverige måste något göras nu för att underlätta tillståndsprocessen, understryker Pia Pehrson.

Foyen i korthet
Foyen Advokatfirma är en av Sveriges mest branschfokuserade advokatfirmor med specialistkompetens inom fastighetsrätt, entreprenad- och konsulträtt, miljörätt, IT/telekom samt allmän affärsjuridik.