Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Trygghetsboendet Slätten i Skillingaryd – allt man kan önska sig på ett ställe

Trenden med en åldrande befolkning medför att fastighetsbolag över hela landet nu börjar se över sina bestånd för att kunna anpassa utbudet efter en växande målgrupp. De äldre är friskare idag än tidigare och allt fler vill kunna bo kvar i egen lägenhet så länge som möjligt. Det ställer naturligtvis nya krav på boendet, som ska kunna möta fler behov än enbart ge tak över huvudet. I centrala Vaggeryd finns det populära seniorboendet Fridensborg, och nu har även grannorten Skillingaryd fått ett nytt boende för äldre i det kommunala bostadsbolagets regi.

Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB (VSBo) visar med byggnationen av trygghetsboendet på Slätten på en stark framförhållning och vilja att tillmötesgå alla målgrupper. Arbetet med att ta fram riktlinjer för trygghetsboendet har pågått under ett par år, och nu är man i land med investeringen som gör VSBo till en heltäckande aktör med boende för alla.

Som ett vanligt boende fast med extra stöd
Trygghetsboendet på Slätten omfattar 56 lägenheter fördelade på två huskroppar. Samtliga har tillgänglighetsanpassade faciliteter samt är utrustade med tvättmaskiner och torktumlare för att öka bekvämligheten. På markplan finns gemensamma lokaler med övernattningsrum för besökande och kontor för husets värdinna. Värdinnan ska styra upp och samordna den gemensamma verksamheten efter de boendes önskemål, i de gemensamma lokalerna kan exempelvis studiecirklar, fester, gemensamma måltider, fika och föredrag anordnas.
Eftersom trygghetsboende är anpassat för äldre som vill bo kvar i en egen lägenhet och värnar om sin frihet är alla aktiviteter frivilliga och man deltar bara i det man själv vill.
– Det är viktigt att komma ihåg att vi inte bidrar med vård, utan ett trygghetsboende med möjligheter för gemenskap och aktiviteter som de boende bidrar till själva. Vi har tagit fram lägenheter och lokaler för att skapa ett tryggt och komfortabelt boende, för den som behöver extra stöd finns Hemtjänsten precis som i vilket boende som helst, säger Satu Jonsson, VD på VSBo.
På Slätten bor man centralt och har nära till allt. Ett stenkast från trygghetsboendet finns vårdcentral, service och små trevliga butiker. Dessutom omges husen av fina grönområden som öppnar möjligheter för rekreation och umgänge med grönska, uteplatser med regnskydd och boulebana.

All tänkbar service runt knuten
För att få klassas som trygghetsboende måste boendet uppfylla ett antal krav, bl.a. ska det finnas bemanning hela veckan. Värdinnan finns på plats vardagar, och på helgerna bistår Hemtjänsten med det stöd som behövs.
– Då vi har några lägenheter kvar att hyra ut undersöker vi möjligheterna för att sänka minimiåldern om 70 år för de lägenheter som fortfarande står tomma. Vi måste beakta att vi är en mindre kommun, och att en målgrupp som enbart omfattar de över 70 fortfarande är ganska snäv. Det finns också källarlokaler som ännu inte tagits i bruk, här skulle man med fördel kunna bygga upp olika hobbyverksamheter för att öka gemenskapen, berättar Satu Jonsson.
De två husen förbinds också genom den gemensamma källaren, man kan alltså ta sig igenom hela fastigheten utan att behöva gå utomhus. Jonsson fortsätter:
– Vi har underlättat för Hemtjänsten och kommunen genom att uppföra trygghetsboendet. Nu finns många av Hemtjänstens kunder samlade på ett ställe och man har tillgång till all tänkbar service runt knuten.
Det råder mycket liv och rörelse i området med den gamla militärheden alldeles intill. Här anordnas bl.a. marknader och andra aktiviteter. Det finns också bra kommunikationer i området med tåg- och busstation. Trygghetsboendet på Slätten erbjuder med andra ord allt man kan önska sig på bekvämt avstånd.