Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

TTM Energiprodukter lanserar nytt sortiment

TTM Energiprodukter AB har utvecklat en liten specialnisch inom den värme- och kyltekniska branschen. Under flera decennier har företaget utvecklat prefabricerade shuntgrupper under varumärket SHUNTOPAC, lösningar som används för att reglera temperaturen i sekundärkretsar i värme- och kylsystem. Nu går TTM Energiprodukter mot nya utmaningar i samband med lanseringen av en helt ny produktgrupp – NoXygen avgasare.

Med över 40 års erfarenhet är TTM Energiprodukter en väletablerad aktör med rikstäckande försäljning, all utveckling sker i Kalmar som även är huvudkontor för bolaget.

Maximerar prestanda i värme- och kylsystem
Fredrik Tengström, VD, förtydligar att de flesta större fastigheter använder sig av shuntgrupper för att säkerställa att få rätt inomhustemperatur, och att SHUNTOPAC alltid har varit en huvudprodukt.
Mot en bakgrund av hårdare konkurrens och ett större antal aktörer inom branschen har TTM Energiprodukter utvecklat ytterligare ett affärsområde i avgasning av systemvätskor.
Syre och andra aggressiva gaser påverkar värme- och kylsystemens prestanda och driftkostnader, bryter ner systemvätskorna och kan även bidra till korrosionsproblem. TTM NoXygen är en helautomatisk utrustning som effektivt håller systemen fria från syre och andra gaser, systemvätskans egenskaper bibehålls och man får därmed maximal prestanda i sitt värme- eller kylsystem samtidigt som driftkostnaderna minimeras.
– Vårt system är en långsiktig och kostnadseffektiv investering, vi är också bland de första som kan erbjuda den här typen av speciallösning, säger Fredrik Tengström.

Efterlängtad lösning
Problematiken kring luft och gaser i systemvätskor har funnits länge, men det är först nu som en lösning presenteras för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt åtgärda problemen. Det är dessutom av större vikt idag eftersom systemen nu är så optimerade att de saknar marginaler för de störningar som i gaser i systemvätskan innebär. Som exempel kan nämnas att godstjockleken i radiatorer och andra systemkomponenter ofta är så liten att det snabbt uppstår korrosionsangrepp och läckage om systemvätskan innehåller syre.
– Vi vill vara ett förstahandsval när det gäller avgasning och behandling av systemvätskor. Vår avgasare är högeffektiv, men kostar inte mer. Dessutom är den enkel att installera och kräver knappt något underhåll, berättar Tengström vidare.

Investerar i R & D
TTM Energiprodukter satsar offensivt och kommer att vidareutveckla konceptet NoXygen framöver. Som en del av framtidsvisionen vill man utveckla nya metoder för att behandla systemvätskorna. Även en automatisk lösning för att fylla på systemvätskor är under utveckling in-house.
– Vi vill sprida vårt budskap om att vi är ett kunskapsföretag som driver utvecklingen inom både shuntteknik och nu senast avgasningslösningar för systemvätskor. Vi kommer att investera mycket i forskning och utveckling inom området systemvätskor, och det tror vi kommer att gagna hela branschen på sikt, säger Fredrik Tengström avslutningsvis.