Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Turistort med medeltidsarv även stora inom miljöteknik

Söderköping har antagit Vision 2020 som övergripande innebär att kommunen ska vara en av landets mest åtråvärda kommuner att bo och arbeta i samt vara en attraktiv ort för företagande och nyetablering. Småskalighet, närhet och kvalitet utgör de främsta konkurrensfördelarna för Söderköping som en del av Fjärde storstadsregionen där god infrastruktur och närhet till allt lyfter kommunen som etableringsort.

Den 1 januari 2011 får kommunen en ny organisation, där man bl.a. introducerar en ny samverkande enhet för näringslivsfrågor, turism och marknadskommunikation. Den nya enheten kommer bl.a. att ansvara för nyetableringar och marknadsföring av Söderköping – både som turiststad och som förstklassig etableringsort.
Enligt Vision 2020 ska befolkningen i Söderköping öka med ca 2000 personer under kommande nio år. Söderköping måste fortsätta stärka sitt goda varumärke, och har goda förutsättningar inom boende-, turism- och företagsetablering.

1000 nya bostäder
Idag finns stora planer på att bygga om infrastrukturen i stadskärnan och leda bort trafiken från innerstaden. Tanken är att bygga ut E22:an och på så vis få bort genomfartstrafiken, då kan arbetet med att utveckla bostadsmiljöerna i Mariehov påbörjas. Ambitionen är att bygga ca 1000 nya bostäder fram till 2020.
Söderköping har mycket att erbjuda i form av god service, trygga skolor och ett rikt föreningsliv. Mycket kretsar kring natur och kultur, där Söderköping med sitt medeltidsarv samt Göta Kanal och Sankt Anna skärgård lockar tusentals besökare varje år.

Stora inom cleantech
Söderköpings näringsliv är uppbyggt av ett stort antal företag inom de flesta branscher. Bortsett från kommunen är Luvata AB traktens största arbetsgivare med ca 300 anställda. Söderköping har genom Luvata, som tillverkar värmeväxlare för ventilation och industri, en stark koppling till det växande området miljöteknik.
Tillsammans med andra aktörer som exempelvis HTC Sweden AB, som är innovatörer av miljöoptimerade lösningar för golvvård, utgör Luvata Söderköpings bidrag till Cleantech Östergötland.

Turiststaden Söderköping
Under 1300-talet var Söderköping en av Östersjöns viktigaste hamnstäder och det har skrivits en och annan rad svensk historia på platsen. Staden är fylld av medeltida historia och har som tidigare nämnt ett rikt föreningsliv som baseras på detta.
Söderköping har idag många intressanta mötesplatser som Kanalhamnen, Stinsen och torgen. Hemvändardagarna och Söderköpings gästabud är exempel på arrangemang som lockar tusentals besökare till orten varje år. Återigen får vi en medeltida koppling.
Sankt Anna bjuder på en av landets mest storslagna skärgårdsupplevelser, och kommunen ämnar ta tillvara på denna resurs och vidareförädla den i sin ambition om att bygga upp varumärket Söderköping.