Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Tvärvetenskapligt institut vid Lunds universitet samlar avancerad forskning om allt från belysning till minne

För ca tre år sedan etablerades Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som en plats för möten om och arbete med gränsöverskridande forskningsproblem.

Verksamheten vid Pufendorfinstitutet, The Pufendorf Institute for Advanced Studies, som det internationella namnet lyder, involverar samtliga åtta fakulteter vid universitetet och strävar efter att bygga upp gemensam forskning inom alla vetenskapsområden. På så vis fungerar institutet även som en motor för universitets långsiktiga tillväxt, baserat på stark forskning med betydande samhällsnytta.
Gränsöverskridande forskningsmiljöer är ett slagord vid alla universitet och högskolor i Sverige. Det som skiljer Lunds initiativ med Pufendorfinstitutet är att samtliga discipliner som finns vid universitetet är välkomna att ta del i gemensam temaforskning.
– Bredden är vår främsta styrka och bidrar också till att universitetet generellt blir mer konkurrenskraftigt, inte minst i nationella och internationella forskningssammanhang, kommenterar institutets föreståndare Sture Forsén.

Ljusforskning i framkant
Vi människor och det moderna samhälle som vi byggt upp är beroende av tillgång till ljus och lämplig belysning. Numera vet vi att s.k. ljusföroreningar kan orsaka allvarliga biverkningar för vår hälsa och livskvalitet. Dessutom är energislöseriet med belysning ett miljöhot.
Det finns möjliga framtidslösningar – tekniken för Light Emitting Diodes (LED) har möjliggjort belysning som kan bli mycket bättre för växter, djur och människor. LED-tekniken skapar inte samma miljöproblem som de traditionella glödlamporna.
Det är angeläget för Sverige att kunna utveckla och kommersialisera ny belysningsrelaterad kunskap och avancerade belysningssystem.
– Vi ligger långt framme inom området, forskare här vid institutet – ett team med experter från olika discipliner – har tagit fram en skrift för ljusforskning som ingår i en rapportserie om våra projekt, berättar Sture Forsén.

Förbränningsproblematik har resulterat i omfattande sotprojekt
Vid Pufendorfinstitutet har vi flera projekt med alla tänkbara inriktningar. Ett nytt initiativ är inriktat på uppkomsten av sot vid förbränning och konsekvenserna av att sot sprids i miljön. Även här är forskningen tvärvetenskapligt inriktad med forskare från olika discipliner, från naturvetenskap och teknik till samhällsvetenskap. Kunskaperna kan leda till förbättring både av befintlig förbränningsteknik och av de beslutsprocesser i vårt samhälle som reglerar utsläpp och föroreningar.
Genom förbränning får vi tillgång till värme, energi- och transporttjänster. De flesta förbränningsprocesser är dock primitiva och producerar onödigt sot som en biprodukt. Sotpartiklar kan förbli luftburna i veckor och medföra skadliga effekter på klimat, luftkvalitet och hälsa.
– Här krävs ökad kunskap, och våra forskare här i Lund arbetar fram nya program, förklarar Sture Forsén. Utsläpp av sot har minskat i den industriella delen av världen, men de ökar fortfarande i tillväxt-och övergångsekonomierna. Mot den här bakgrunden är det viktigt att fortsätta fokusera på uppkomsten och spridningen av sot, inte enbart i urbana miljöer, utan överallt och i global skala.