Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Tyréns antar ny roll som byggherre

Konsultfirman Tyréns antar nu en ny roll som byggherre i Umeå. Tyréns har länge varit en drivande aktör inom samhällsutveckling med egen forskningsverksamhet, gedigna samarbeten med universitet och högskolor landet över samt vass specialistkompetens inom stadsbyggnad och infrastruktur.

Med ambitionen att skapa bättre samhällen för människor erbjuder Tyréns kundanpassade tjänster på konsultbasis. Företaget ägs av Sven Tyréns Stiftelse och har en stark ekonomisk uppbackning, vilket gör att man kan satsa kraftfullt när det behövs.
Tyréns strävan efter att bygga bättre samhällen går också hand i hand med visionen för Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat i Umeå.
– Vi antar en aktiv roll i nätverkets ambition för Umeå som världsledande inom hållbart byggande, kommenterar affärsutvecklare Ulf Wiklund. Vi tar nu ett särpräglat initiativ genom att axla rollen som byggherre här i Umeå. Vi kommer att samla all kompetens inom bolaget och arbeta efter vårt vedertagna plattformstänkande under hela projektet.

Långt utvecklat hållbarhetstänkande
Tyréns har för avsikt att i nära samverkan med den lokala aktören Martinsons samt en entreprenör uppföra fyra hus på fem våningar i det expansiva området Sandåkern i centrala Umeå. Det handlar om ett 50-tal lägenheter och boendeformen (hyres- eller bostadsrätt) är ännu inte fastställd.
Med massiv trästomme präglas byggnaderna av ett långt utvecklat hållbarhetstänkande, bl.a. i materialval, arkitektonisk utformning, tekniska system, energiförbrukning och framtida drift.
En utav de främsta anledningarna till att Tyréns nu väljer att satsa på den nya rollen som byggherre är att man sedan länge haft tillgång till de kunskaper som krävs, men inte utnyttjat dem fullt ut.
– Vi vill vara med och utveckla Umeå. Vi har de nödvändiga kompetenserna, och tillsammans med kommunen och andra samarbetspartners ämnar vi skapa bra underlag för en hållbar samhällsutveckling, konstaterar Ulf Wiklund.

Utvecklar ny tjänst: förvaltningsstöd
En annan värdefull kompetens som man har för avsikt att utveckla är förvaltningsstöd.
– Vi har lång erfarenhet inom förvaltning, inleder Örjan Matti, affärsutvecklare. Vi utför dock inte förvaltningstjänster utan bidrar med stöd för aktörer som arbetar med förvaltning, såsom fastighetsbolag eller andra entreprenörer.
Kompetensen har funnits inom Tyréns under en längre tid, först nu utvecklas kunskapen till en värdefull tjänst som har ett stort värde på marknaden.
– Vi har för avsikt att gå ut med bred front nu. Vi kommer att erbjuda attraktiva paketlösningar som effektiviserar och förenklar våra kunders vardag. Detta är en rikstäckande satsning som involverar alla regioner där vi har kontor, berättar Örjan Matti vidare.
Tyréns etablerades i Umeå år 2000. Idag har företaget en stark lokal förankring med ett 70-tal medarbetare här. Med ett 20-tal kontor landet över är Tyréns ett av Sveriges främsta konsultbolag inom stadsbyggnad och samhällsutveckling. Man tar nu ett helhetsgrepp och breddar verksamheten för att kunna ta vara på gruppens plattformstänkande fullt ut.