Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tyréns – bygger samtidens samhällen

Tyréns har en extremt bred kompetens inom samhällsbyggnad. Konsultföretaget har ett finger med i det mesta, allt från järnvägsbyggen till vindkraftverk.

Att företaget är stort och finns över hela landet är en stor tillgång. Har vi inte kompetensen lokalt så lånar vi in den från någon annan del av landet, säger Lena Vidin, affärschef för region Mitt.
Broar, fastigheter och industrier är bara några av kompetensområdena. Tyréns är alltså företaget som bygger samhället på alla plan och i alla olika skeenden.

Säg att det ska byggas en ny byggnad. Då kan vi hjälpa till med förstudier, planering och konsekvensanalyser. Vi tar fram alla typer av handlingar som behövs, exempelvis ritningarna och själva designen. Sen behövs det en miljöanalys, då gör vi de provtagningar och mätningar som behövs, analyserar och beskriver vilka åtgärder som måste göras innan huset ska byggas. När själva bygget sätter igång kan vi assistera med byggledare och när allt är klart har vi besiktningsmän som kontrollerar att allt har gått rätt till, säger Lena Vidin, affärschef för region Mitt.

Företaget har en historia som går långt tillbaka. Tyréns AB grundades redan år 1942 av visionären Sven Tyrén. Han hade som mål och ambition att skapa ett framåtsträvande företag som skulle ligga i teknikens frontlinje och inte bara vidga, utan även fördjupa, den traditionella projektörsrollen. Denna inställning gjorde att han ifrågasatte rådande arbetsätt och tog initiativ till förändringar, något som snabbt gav företaget en framskjuten position inom branschen. Idag finns företaget över hela landet och har en samlad personalstyrka på över 1000 personer, allt från arkitekter, ingenjörer och naturvetare. Av dessa jobbar drygt 70 stycken i Gävleborg/Dalarna. Och finns inte just det kunnande som efterfrågas lokalt så är det inget problem.
Det är det som är vår styrka som stort företag. Behöver vi hjälp med något så är det bara att ta in kompetens från något annat ställe i landet. Några av nyckelpersonerna inom företaget jobbar över hela landet, säger Lena Vidin.

Sven Tyréns stiftelse är också värd att nämna. Den bildades 1976 för att värna och utveckla samhällsbyggnad. Genom den satsar företaget årligen en stor summa pengar på forskning inom området. Förra året handlade det om den svindlande summan 20 miljoner kronor. Detta är alltså pengar som går till forskningsstudier för doktorander runt om på landets universitet och högskolor. På detta sätt håller sig företaget ständigt uppdaterade med den senaste forskningen och tekniken.
Tyréns har ständigt flera projekt på gång land och rike runt. För närvarande har företaget exempelvis hjälpt till med arbetet att bygga vindkraftverk på Kyrkberget i Mora. Från Tyréns sida innebär det bland annat att ta fram de handlingar och underlag som behövs.
Vårt arbete har gjort att byggherren i det här fallet har all kunskap som krävs för att bygga vindkraftverk, både nu och i framtiden, säger Lena Vidin.

Även saneringen av gasverkstomten i Falun kan nämnas. Där har Tyréns utfört projektering inför sanering och återställning av marken, både för skolgården och för parkmarken. En stor volym av arbetena utför företaget åt Trafikverket, där projektering och konstruktioner av vägar, järnvägar och broar är det som många medarbetare på Tyréns är sysselsatta med.