Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Uddevalla Energi tar vara på allt som slängs

Uddevalla Energi sluter kretsloppet på hemmaplan genom att ta vara på lokalt och regionalt avfall. Restavfall från hela mellersta och norra Bohuslän, delar av Dalsland och Västra Götaland omvandlas till miljövänlig returel och fjärrvärme. Efter 15 års uppehåll har Uddevalla Energi återupptagit slutkundsförsäljning av el. Kort sagt – det kommunala energibolaget i Uddevalla har en hel del på gång.

Uddevalla kommun är en föregångare i regionen när det gäller hållbar avfallshantering. Under tio års tid har man sorterat mat- och restavfall och på ett mycket effektivt sätt nyttiggjort det som slängs.

Investerar i biobränsletork
I Sverige finns en uttalad vision för att öka utsorteringen av matavfall. I Uddevalla kan man vara extra stolt då kommunen redan har väletablerade system för detta sedan drygt tio år tillbaka.
– Nästa steg blir nu att investera i en biobränsletork som möjliggör för ännu högre miljövinst då vi med den nya anläggningen kan ta vara på all den energi som vi annars kyler bort under sommarhalvåret. Behovet av fjärrvärme är ju som bekant stort på vintern, men vår avfallsförbränning pågår året om. Genom att istället låta torka biobränslet kan vi börja tillverka pellets som vi kan sälja för värmeproduktion under vinterhalvåret, berättar en entusiastisk Roger Johansson, vd på Uddevalla Energi.
Det blir en lösning som alla vinner på, inte minst miljön. Det är stora mängder pellets det handlar om – uppskattningsvis 80 000 ton om året. Uddevalla Energi söker nu efter en lämplig plats för etablering av biobränsletorken och pelletsfabriken, där Uddevalla hamn är en av de mest attraktiva lokaliseringarna.

Regionalt energisamarbete
Uddevalla Energi har inlett ett samarbete med Vattenfall i Vänersborg och Trollhättan Energi för att undersöka möjligheterna med att koppla ihop fjärrvärmenäten i de tre kommunerna. En sådan utveckling skulle innebära att man tog vara på kraftanläggningarnas fulla kapacitet året om samt öka leveranssäkerheten.
– På lång sikt skulle vi kunna anlägga en gemensam anläggning med mycket god lönsamhet och leveranssäkerhet. Arbetet är på gång och en naturlig utveckling blir med största säkerhet att vi börjar bygga ihop näten i Trollhättan och Vänersborg och därefter ansluter Uddevalla. En ny gemensam anläggning blir sista steget.

Fjärrvärmens betydelse
Fjärrvärme står för den absolut största insatsen när det gäller utfasning av fossilberoendet i Sverige.
– Fjärrvärme är ett mycket välfungerande system som har blivit så självklart att många inte ens är medvetna om att de är anslutna till fjärrvärmenätet. Hållbarhetsperspektivet har därmed blivit en integrerad och självklar del av vår vardag. Under fyra decennier har vi ersatt 1200 oljepannor med två fjärrvärmeverk här i Uddevalla. Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka nu, det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra för att trygga en hållbar framtid, säger Roger Johansson som avslutning och med eftertryck.