Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Uddevalla Hamnterminal: ”Vi befinner oss i den största förändringen på över 100 år”

Uddevalla Hamnterminal AB är en trygg partner för ett stort antal aktörer inom den svenska basindustrin. Skogs-, stål- och jordbruksindustrin använder hamnen i Uddevalla med det främsta argumentet att det fungerar bra. Effektivitet är grundläggande för att en hamn ska anses som attraktiv, Uddevalla är en av landets största allround-hamnar och här går allt som på räls.

Uddevalla ligger geografiskt bra till på västkusten. Det sker stora miljöinvesteringar, inte minst i vindkraftsprojekt, i regionen nu som även gynnar hamnen. Med sin effektivitet och kunskap hanterar Uddevalla Hamnterminal transport av vindkraftverk, i nära anslutning till hamnen finns en väl utbyggd infrastruktur för att transportera snurrorna vidare.
– Miljövinsten börjar redan innan vindkraftverket finns på plats, konstaterar Ulf Stenberg, VD Uddevalla Hamnterminal.

Förändring för framtiden
Uddevalla Hamnterminal står inför en stor förändring. Ulf Stenberg ställer själv frågan:
– Hur ska vi hantera framtiden? Detta är en nyckelfråga för alla hamnverksamheter i Sverige.
Ulf får hjälp med att svara på frågan av hamnens marknadschef Dag Paulsson.
– För vår del handlar det om att omorganisera, effektivisera och investera. Vi är mitt uppe i en stor utvecklingsfas, då vi flyttar från inre hamnen och intensifierar Sörviksområdet, som blir den nya hamnen.
Förändringar av den här omfattningen sker kanske en gång per sekel, och medför naturligtvis stora utvecklingsmöjligheter för hela staden. Uddevalla kommun vill vara med och utveckla området kring inre hamnen till förmån för företagsetableringar.
Strax utanför området har Uddevalla Hamnterminal ett antal kranar för hantering av malmimport och torrbulk, som kommer att finnas kvar efter flytten. Skeppsholmspiren, som området kallas, är en av Sveriges livsnerver för import av just järnmalm.

Till för industrin
Uddevalla har varit ett internationellt handelscentrum i 550 år. Hamnen har varit i bruk lika länge. Det är ett anrikt arv att förvalta, och Uddevalla Hamnterminal gör det med stort engagemang för näringslivet och regionen.
– Vi är till för att vår svenska industri ska kunna utvecklas och nå ut till andra kontinenter. Vi utvecklar logistiklösningar för våra kunder, som i första hand kommer från den svenska basindustrin. Vi samarbetar även med ett antal rederier världen över. Framöver kommer vi även att satsa en hel del på att utvecklas inom produktområdena sågade trävaror, massaved och timmer, redogör Dag Paulsson.
Ulf Stenberg berättar vidare att biobränslen utgör en ny och växande nisch i samband med att nya kraftvärmeverk uppförts i regionen. Uddevalla präglas framförallt av ett ökande fokus på miljöinvesteringar.

Rätt kompetens för framtida utveckling
Godsflödet genom Uddevalla Hamnterminal har ökat med 22 procent sedan 2009.
– Vi räknar med en fortsatt stadig tillväxt, där vi tar vara på våra starka områden: torrbulk, projekt som i dagsläget utgör vindkraftsprojekt, samt skogsprodukter. Vi är därför måna om att behålla och utveckla vår kompetens. Vi har varit lyckosamma när det gäller att hitta rätt kompetens, utan den skulle vi inte kunna genomföra den stora förändring som vi nu står inför, konstaterar Ulf Stenberg avslutningsvis.

Uddevalla Hamnterminal i korthet
Uddevalla Hamnterminal ägs av kommunen till 99,7 procent. Resterande del ägs av ett antal regionala näringslivsaktörer. Omsättningen ligger på strax över 100 miljoner kronor. Godsvolym över kaj uppgår till drygt en miljon ton årligen, i första hand torrbulk, projektlaster och skogsprodukter. Hamndjupet är på 11 meter och det finns inga restriktioner angående fartygens längd och bredd. För mer information besök www.uddevalla-hamn.se.